Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ОЈАНЫН! № 3, 2016 | Дил сәддини ашырыг

Јеһованын Шаһидләри тәрҹүмә кими ағыр иш ҝөрүрләр.

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Гәдим сәдди ашырыг

Нәјә ҝөрә Јеһованын Шаһидләри әдәбијјатларыны бу гәдәр дилә тәрҹүмә едир?

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Дил сәддини ашырыг. Сәһнәархасы мәгамлар

Бир тәрҹүмәчи ишләринин неҹә тәшкил олундуғуну изаһ едир.

PORTRAITS FROM THE PAST

Игнас Зиммелвејс

Игнас Зиммелвејсин ҝөрдүјү ишләрин мүасир аиләләрә бөјүк хејри дәјиб. Неҹә?

АИЛӘЛӘРӘ КӨМӘК

Проблемләри неҹә һәлл етмәли

Киши илә гадын мүхтәлиф үнсијјәт тәрзинә саһибдирләр. Бу фәрги баша дүшсәниз, проблемләриниз азалаҹаг.

МҮГӘДДӘС КИТАБЫН БАХЫШЫ

Иман

Аллаһын Кәламында јазылыб: «Иман етмәдәнсә Аллаһын разылығыны газанмаг мүмкүн дејил». Бәс иман нәдир? Иман саһиби олмаг үчүн нә едә биләрик?

Гида аллерҝијасы вә гида дөзүлмәзлији. Бунлар арасында һансы фәрг вар?

Өзбашына диагноз гојмағын һансы фәсадлары вар?

ТӘКАМҮЛ, ЈОХСА ЈАРАДЫЛЫШ МӨҸҮЗӘСИ?

Гарышганын бојну

Гарышга өзүндән дәфәләрлә ағыр олан јүкү неҹә дашыјыр?

Әлавә олараг сајтда

Бүтүн милләтләр, гәбиләләр вә дилләр үчүн хош хәбәр

Мүгәддәс Китабдакы хош хәбәри мүмкүн гәдәр чох инсана чатдырмагда тәрҹүмә бөјүк рол ојнајыр. Бу иш неҹә ҝөрүлүр? Тәрҹүмәчиләр һансы чәтинликләрлә үзләширләр?