Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ОЈАНЫН! № 1, 2017 | Јенијетмәләрдә депрессија. Сәбәб вә һәлл јоллары

Статистикаја ҝөрә, јенијетмәләр арасында депрессија һаллары кәскин сурәтдә артыб.

Сизҹә, бунунла неҹә мүбаризә апармаг олар?

«Ојанын!» журналынын бу сајында депрессијадан әзијјәт чәкән јенијетмәләрә мәсләһәтләр верилир, һәмчинин валидејнләрин онлара неҹә дәстәк ола биләҹәкләри ачыгланыр.

 

ҮЗ ГАБЫҒЫНДАКЫ МӨВЗУ

Јенијетмәләрдә депрессија. Сәбәб вә һәлл јоллары

Депрессијанын әламәтләрини, сәбәбләрини өјрәнин. Валидејнләр вә башгалары онлара неҹә көмәк едә биләрләр?

Үзүнүздән тәбәссүм әксик олмасын

Тәбәссүмдән тәбәссүм доғур вә инсанда хош һиссләр ојадыр. Фәрги јохдур ҝүлүмсәјән јахыныныздыр, јохса танымадығыныз бири.

МҮГӘДДӘС КИТАБЫН БАХЫШЫ

Аборт

Һәр ил он милјонларла ушаг аборт едилир. Бу сај бир чох өлкәнин әһалисиндән чохдур. Аборт шәхси сечимдир?

«Онларын мәһәббәти бизә дәрин тәсир бағышлады»

2015-ҹи ил 25 апрел шәнбә ҝүнү баш верән дәһшәтли зәлзәлә Непалы сарсытды. Зәлзәләдән дәрһал сонра Јеһованын Шаһидләри Аллаһын әсл халгы олдугларыны неҹә ҝөстәрдиләр?

АИЛӘЛӘРӘ КӨМӘК

Бир-биринизә дәјәр верин

Әр-арвад бир-биринин јахшы кејфијјәтини ҝөрмәјә чалышарса вә буну бир-биринә дејәрсә, онларын мүнасибәтләри јахшылашар. Бу ҹүр олмаға сизә нә көмәк едә биләр?

ТӘКАМҮЛ, ЈОХСА ЈАРАДЫЛЫШ МӨҸҮЗӘСИ?

Ҝүмүшү сәһра гарышгасынын зиреһи

Бу һәшәрат ән чох истијә дөзән һәшәратлардан биридир. О, нәјин сајәсиндә јүксәк истилијә дөзүр?

Әлавә олараг сајтда

Нараһатчылыг кечирмәмәк үчүн нә едә биләрәм?

Беш мәсләһәт нараһатчылыг кечирмәјин сәнә зијан јох, хејир ҝәтирмәсинә көмәк едәҹәк.

Јеһованын Шаһидләри тәбии фәлакәтләрин нәтиҹәләринин арадан галдырылмасында иштирак едирми?

Һәмиманлыларымыза, еләҹә дә башга адамлара тәбии фәлакәт заманы неҹә көмәк етдијимиз һагда охујун.