Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Өн сөз

Өн сөз

Ҝүнүмүздә инсанлар о гәдәр мәшғулдур ки, гоһум-әгрәбајла вә аилә үзвләри илә марагланмаға вахтлары галмыр.

Вахт мәсәләсиндә неҹә таразлы ола биләрик?

Бир һикмәтли инсан белә демишди: «Бир овуҹ истираһәт ики овуҹ зәһмәтдән вә күләк далынҹа гачмагдан јахшыдыр» (Ваиз 4:6).

«Ојанын!» журналынын бу сајында вахтдан дүзҝүн истифадә етмәклә бағлы фајдалы мәсләһәтләр верилир.