Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Бүтүн бу ев тапшырыгларыны неҹә едим?

Бүтүн бу ев тапшырыгларыны неҹә едим?

Сән нә едә биләрсән:

Дәрсләрини охумаг үчүн јер тап. Диггәтини јајындыран һәр шеји јығышдыр. Әҝәр мүмкүндүрсә, јазы масасынын архасында әјләш. Телевизору јандырма.

Вахт дөрднала чапан ат кимидир — ону јүјәнләмәји өјрән

Биринҹиси — ән ваҹиби. Дәрс охумаг чох ваҹиб олдуғундан телевизора бахмајаҹағыны гәти гәрарлашдыр.

Вахты өлдүрмә. Ев тапшырыгларыны етмәк үчүн дәгиг ҹәдвәл тут вә буна әсасән давран.

Планлашдыр. Һансы фәндән башлајыб гуртараҹағыны фикирләш. Сијаһы тут вә һәр фәнн үчүн мүәјјән вахт ајыр. Һазырлашдығын фәннин јанындан гуш гој.

Фасилә ет. Јоруланда бир аз фасилә ет. Амма чалыш фасилән чох узанмасын.

Өз ҝүҹүнә ҝүвән. Јадда сахла: јахшы охујан пис охујандан ағлы илә јох, чалышганлығы илә фәргләнир (Сүлејманын мәсәлләри 10:4). Сәндә мүтләг алынаҹаг! Бир аз сәј ҝөстәр вә нәтиҹәни өзүн ҝөрәҹәксән.