Контентә кеч

Аллаһын Кәламындан билијини артыр

О, ҹәсарәтлә дүзҝүн оланы етмишди

Барукдан нүмунә ҝөтүр. Бу тапшырығы јүклә, һадисәни Мүгәддәс Китабдан оху вә ҹанландыр.