Контентә кеч

Дәрс 9: Јеһова һәр шејин Јараданыдыр

Дәрс 9: Јеһова һәр шејин Јараданыдыр

Еминлә бирҝә сәјаһәт ет вә Јеһованын јаратдыгларына нәзәр сал!

Һәмчинин бах

BECOME JEHOVAH'S FRIEND ACTIVITIES

Јеһова һејванлары јаратды!

Бу тапшырығы јүклә вә һансы һејванларын биринҹи јарадылдығыны өјрәнмәк үчүн «Јеһова һәр шејин Јараданыдыр» ҹизҝи филминә бах.