Контентә кеч

ШӘКИЛЛИ ТАПШЫРЫГЛАР

Јеһова конкрет дуалара ҹаваб верир

Јеһованын Ҹәдунун көмәк алмаг үчүн етдији конкрет дуалара неҹә ҹаваб вердијини нәзәрдән кечир.