Контентә кеч

Шәкилли тапшырыглар

Јешаја пејғәмбәр тапшырыг алыр

Бу шәкилли тапшырығы јүкләјин, шәкли тамамлајын, аиләликҹә гојулан суаллара ҹаваб тапын.

Бу коллексијадан диҝәр материаллар

Мүгәддәс руһ дилә

Бу тапшырыг 6—8 јаш арасы ушаглара дуа етмәјин ваҹиблијини өјрәдир.

Јеһова Шимшона ҝүҹ верди

Бу тапшырыг 3—6 јаш арасы ушаглара Шимшон вә онун ҝүҹү һагда өјрәнмәјә көмәк едир.

Јеһова конкрет дуалара ҹаваб верир

6—8 јашлы ушагларын онлара конкрет дуаларын әһәмијјәтини өјрәдән бу тапшырыг хошуна ҝәләҹәк.