Контентә кеч

ШӘКИЛЛИ ТАПШЫРЫГЛАР

Гырмызы дәниздә гуртулуш

Бу тапшырығы јүклә вә орада тәсвир олунан ики Мүгәддәс Китаб персонажынын ким олдуғуну тап. Чатышмајан әшјаларын шәклини чәк.