Контентә кеч

ТОПЛА ВӘ ӨЈРӘН

Ҹәдун

Бу вәрәгәни јүклә вә һәм тәвазөкар бир исраилли, һәм дә ҹәсур дөјүшчү олан Ҹәдун һагда өјрән. Чап ет, кәс, ортадан гатла вә јығ.

Бу коллексијадан диҝәр материаллар

Мәнуһ

О, ән ҝүҹлү инсанлардан биринин атасы олуб.

Топла вә өјрән. Наимә

Әри вә оғланлары өләндән сонра о, дост-танышдан хаһиш етди ки, ону башга адла чағырсынлар.

Топла вә өјрән. Раһаб

О дејиләнләрә әмәл едәрәк аиләсини хилас етди.