Контентә кеч

Јүклә вә топла

Есав

Бу вәрәгәни јүклә. Јагуб вә гардашы Есав һагда өјрән. Чап ет, кәс, ортадан гатла вә топла.

 

Бу коллексијадан диҝәр материаллар

Мәнуһ

О, ән ҝүҹлү инсанлардан биринин атасы олуб.

Топла вә өјрән. Ҹәдун

Әввәл-әввәл Ҹәдун еһтијатлы инсан иди, анҹаг сонрадан о, ҹәсарәтли олду

Топла вә өјрән. Наимә

Әри вә оғланлары өләндән сонра о, дост-танышдан хаһиш етди ки, ону башга адла чағырсынлар.