Мүгәддәс Јазыларда адлары чәкилән инсанлары јахындан таны. Һәр вәрәгәни јүклә, чап ет, икигат гатла вә өзүндә сахла. Онларын һамысыны топла!