Контентә кеч

МҮГӘДДӘС КИТАБ ҺЕКАЈӘЛӘРИ ШӘКИЛЛӘРЛӘ

Мүгәддәс руһ Шимшона ҝүҹ верир

Шимшону дүнјанын ән ҝүҹлү инсанларындан бири едән нә иди? Бу һекајәни чап един вә ја бирбаша сајтдан охујун.