Контентә кеч

БИЛИЈИНИ АРТЫР

Исраиллиләр Кәнан дијарында

Бу картлары јүклә вә верилән ипуҹулара әсасән Јушә 2—7 кими фәсилләрдә адлары кечән Мүгәддәс Китаб персонажлары илә әшјалары ујғунлашдыр.