Контентә кеч

АИЛӘВИ ИБАДӘТ ҮЧҮН

Раһаб дејиләнләрә әмәл едир

ЈУШӘ 2 ВӘ 6-ҸЫ ФӘСИЛЛӘР

Әзиз валидејнләр! Мүгәддәс Јазылары аиләликҹә арашдырмаг үчүн тәгдим едилән бу вәсаитләрдән истифадә един.

АИЛӘВИ ИБАДӘТ ҮЧҮН

Раһаб дејиләнләрә әмәл едир

ЈУШӘ 2 ВӘ 6-ҸЫ ФӘСИЛЛӘР

Әзиз валидејнләр! Мүгәддәс Јазылары аиләликҹә арашдырмаг үчүн тәгдим едилән бу вәсаитләрдән истифадә един.

Бу коллексијадан диҝәр материаллар

Мүгәддәс руһ Јеһоваја хидмәт етмәк үчүн бизә ҝүҹ верир

Бу рәһбәрликдән истифадә едәрәк ушагларыныза Јеһованын бизә неҹә ҝүҹ вердијини өјрәдин.

Јеһова бизи гүввәтләндирир

Бу тапшырыгларла бирликдә Ҹәдун һаггында шәкилли Мүгәддәс Китаб һекајәсини аиләви ибадәт заманы истифадә един.

Сәдагәтли достлуг

Бу бәләдчи сизә көмәк едәҹәк ки, Рутун нүмунәсиндән истифадә едәрәк ушагларыныза јахшы доста хас хүсусијјәтләри өјрәдәсиниз.