Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иблис инсанлары идарә едә билир?

Иблис инсанлары идарә едә билир?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Иблисин вә онун ҹин мәләкләринин бәшәријјәтә тәсири о гәдәр бөјүкдүр ки, Мүгәддәс Китабда дејилир: «Бүтүн дүнја... Шәририн [јәни Шејтанын] әлиндәдир» (1 Јәһја 5:19, һашијә).

  • Һијлә. Мүгәддәс Китаб Аллаһын садиг бәндәләрини «Иблисин һијләләринә синә [ҝәрмәјә]» сәсләјир (Ефеслиләрә 6:11). Иблис инсанлары инандырыб ки, онун әлалтылары Аллаһын хидмәтчиләридир. Бу, онун ән бөјүк һијләләриндән биридир (2 Коринфлиләрә 11:13—15).

  • Шәр гүввәләрлә әлагә. Иблис инсанлары екстрасенсләр, фалчылар, бахыҹылар вә улдуз фаллары васитәсилә алдадыр (Ганунун тәкрары 18:10—12). Наркотик маддәләр, медитасија вә бејниндә бошлуг јарадан һипноз инсанлары ҹинләрин тәсиринин асан гурбанына чевирир (Лука 11:24—26).

  • Сахта дин. Јалан тәлимләр јајан динләр инсанлары Аллаһа итаәтсизлијә сүрүкләјир (1 Коринфлиләрә 10:20). Мүгәддәс Китабда бу ҹүр тәлимләр «ҹинләрин [тәлимләри]» адландырылыр (1 Тимотејә 4:1).

  • Ҹинә тутулма. Мүгәддәс Китабда шәр гүввәләр тәрәфиндән идарә олунан адамларын нүмунәләри гәләмә алыныб. Ҹинләр ҹинә тутулмуш инсанлары бәзән кор вә лал едир вә өзләринә зәрәр вурмаға вадар едирдиләр (Матта 12:22; Марк 5:2—5).

Иблисин тәсири алтына дүшмәмәк үчүн нә етмәли?

Биз ҹинләрдән горхмамалыјыг, чүнки Мүгәддәс Китабда ҝөстәрилир ки, онларын тәсиринә гаршы дурмаг мүмкүндүр. Неҹә?

  • Инсанлары өз тәсири алтына салмаг үчүн Иблисин истифадә етдији үсуллар һагда өјрәнмәјә чалышын ки, «онун фәндләриндән бихәбәр» олмајасыныз вә онлары сезә биләсиниз (2 Коринфлиләрә 2:11).

  • Мүгәддәс Китабы өјрәнин вә өјрәндикләринизи һәјатынызда тәтбиг един. Мүгәддәс Китаб принсипләрини тәтбиг етмәк сизи Иблисин тәсириндән горујаҹаг (Ефеслиләрә 6:11—18).

  • Ҹиндарлыгла бағлы олан бүтүн әшјалардан азад олун (Һәвариләрин ишләри 19:19). Бура шәр гүввәләри тәрәннүм едән мусиги, китаб, журнал, постер вә видеолар дахилдир.