Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Һансы ики сәбәбә ҝөрә Аллаһ дуалары гәбул етмир?

Һансы ики сәбәбә ҝөрә Аллаһ дуалары гәбул етмир?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Елә дуалар вар ки, онлар Аллаһ тәрәфиндән гәбул едилмир. Ҝәлин бунун ики сәбәбини нәзәрдән кечирәк.

1. Дуадакы хаһишләр Аллаһа мәгбул дејил

Аллаһ Өз Кәламындакы тәләбләрә зидд олан дуалара ҹаваб вермир (Инҹил, 1 Јәһја 5:14). Мәсәлән, Онун Кәламында биздән тәләб олунур ки, тамаһкарлыгдан узаг дураг. Адәтән гумар ојунлары инсанда тамаһ ојадыр (Инҹил, 1 Коринфлиләрә 6:9, 10). Демәли, әҝәр кимсә гумарда удмаг үчүн Аллаһдан көмәк диләјирсә, онун дуасы ҹавабсыз галаҹаг. Бир фикирләшин: әҝәр Аллаһ белә дуалара ҹаваб версәјди, онда дүнјада нәләр баш верәрди (Инҹил, Јагуб 4:3).

2. Аллаһа табе олмајан инсанларын дуасы

Аллаһ Она табе олмајан инсанларын дуасыны гәбул етмир. Мәсәлән, бир дәфә Аллаһ Она гаршы үсјан едән халга белә сөзләр демишди: «Нә гәдәр чох дуа етсәниз дә, јенә гулаг асмајаҹағам. Әлләриниз ганла долудур» (Јешаја 1:15). Әҝәр әлләри гана батмыш бу инсанлар пис јолларындан дөнсәјдиләр, онларын дуалары мүтләг гәбул едиләҹәкди (Јешаја 1:18).