Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Аллаһын садәҹә бөјүк гүввә олдуғуну демәк олармы?

Аллаһын садәҹә бөјүк гүввә олдуғуну демәк олармы?

Мүгәддәс Јазыларын ҹавабы

Аллаһ һәр шејә гадир олан Аллаһдыр. Кәламында јаратдығы сајы-һесабы билинмәјән улдузлара даир белә сөзләр јазылыб: «Башынызы ҝөјләрә галдырыб бахын: бунлары ким јаратды? Рәбб ҝөј ҹисимләрини сыраја дүзүб чыхарар, онларын һамысыны адлары илә чағырар. Бол гүввәсинә, бөјүк гүдрәтинә ҝөрә онлардан һеч бири дә әскик олмаз» (Јешаја 40:25, 26).

Лакин Онун садәҹә олараг бөјүк бир гүввә олдуғуну дүшүнмәк дүзҝүн олмазды. Чүнки Мүгәддәс Јазылар Уҹа Јараданын мәһәббәт вә пислијә нифрәт кими һиссләрә малик олмасындан хәбәр верир (Зәбур, Мәзмур 11:5; Инҹил, Јәһја 3:16). Һәмчинин орада инсанларын етдикләринин Она хош ҝедиб-ҝетмәмәсиндән дә бәһс едилир (Зәбур, Мәзмур 78:40, 41).