Контентә кеч

МҮГӘДДӘС КИТАБ ӘСЛИНДӘ НӘ ӨЈРӘДИР? (ТӘЛИМ БӘЛӘДЧИСИ)

Руһани варлыглар бизә тәсир едә биләрми? (I һиссә)

Мүгәддәс Китабын һәм сәдагәтли, һәм дә сәдагәтсиз мәләкләр һагда нә өјрәтдијини арашдыр.