Јер үзүндә јашајаркән Иса Мәсиһин ҝөстәрдији бәзи хүсусијјәтләри вә бу хүсусијјәтләрин онун Атасы һагда нә дедијини диггәтлә арашдыр.