Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Сиздә мааш алан дин хадимләри вар?

Сиздә мааш алан дин хадимләри вар?

Иса пејғәмбәрин биринҹи әсрдәки давамчыларынын нүмунәсини әсасән, Јеһованын Шаһидләри «руһаниләр» вә «дүнјәвиләр» синфинә бөлүнмүрләр. Бүтүн вәфтиз олмуш үзвләр хидмәтчиләр һесаб олунур вә онлар тәлим вә тәблиғ ишиндә иштирак едирләр. Јеһованын Шаһидләри һәр бири тәхминән 100 нәфәрдән ибарәт олан јығынҹаглардан тәшкил олунублар. Руһани ҹәһәтдән јеткин кишиләр јығынҹагда ағсаггал кими хидмәт едир (Инҹил, Титус 1:5). Онлар бу ишә ҝөрә пул алмырлар.

 

Әлава мәлумат

ТЕЗ-ТЕЗ ВЕРИЛӘН СУАЛЛАР

Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәти неҹә малијјәләшдирилир?

Һеч бир јығым вә ја ондалыг олмадан дүнја мигјасында һәјата кечирилән тәблиғ ишинин неҹә артығыны өјрәнин.

ЈЕҺОВА АЛЛАҺЫН МҮАСИР ХАЛГЫ

Јеһованын Шаһидләринин јығынҹаг ағсаггаллары

Ағсаггалларын Аллаһла сых мүнасибәтләри вар. Онлар јығынҹағын ишләринә рәһбәрлик едирләр. Онлар һансы саһәләрдә көмәк едирләр?