Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Дејирләр ки, сиз Иса Мәсиһи гәбул етмирсиниз, бу доғрудур?

Дејирләр ки, сиз Иса Мәсиһи гәбул етмирсиниз, бу доғрудур?

Хејр, биз ону гәбул едирик, чүнки о өзү демишдир: «Јол, һәгигәт вә һәјат мәнәм. Мәнсиз һеч кәс Атанын [Аллаһын] јанына ҝәлә билмәз» (Инҹил, Јәһја 14:6). Гәбул едирик ки, о, Аллаһын дәрҝаһындан јер үзүнә ҝәләрәк өз камил һәјатыны бизим уғрумузда фәда етди (Инҹил, Матта 20:28). Онун өлүмү вә дирилмәси иман едән инсанлара јер үзүндә гурулаҹаг Ҹәннәтдә әбәди һәјат алмаларына имкан ачды (Инҹил, Јәһја 3:16). Инанырыг ки, о, бәшәријјәтдә сүлһү бәргәрар едәҹәк Аллаһын сәмави Падшаһлығынын падшаһыдыр (Инҹил, Вәһј 11:15). Лакин биз Иса Мәсиһи Аллаһа шәрик гошмуруг, чүнки о өзү демишдир ки, Аллаһ ондан үстүндүр (Инҹил, Јәһја 14:28). Буна ҝөрә биз Исаја ибадәт етмир вә онун Аллаһа бәрабәр олдуғуну гәбул етмирик.

 

Әлава мәлумат

ИЛАҺИ МҮЖДӘ

Аллаһын мүждәсиндә Иса пејғәмбәрин ролу

Өјрәнин ҝөрүн Аллаһ Иса пејғәмбәрин өлүмүнә нә үчүн изин верди, фидјә нәдир, Иса Мәсиһ һазырда нә илә мәшғулдур?

МҮГӘДДӘС ЈАЗЫЛАРА АИД СУАЛЛАРА ҸАВАБ

Алимләр Иса пејғәмбәри тарихи шәхсијјәт кими гәбул едирләрми?

Алимләр Иса пејғәмбәри реал тарихи шәхсијјәт кими гәбул едирләрми? Сизи бу суалын ҹавабыны өјрәнмәјә дәвәт едирик.