Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ибадәт ҝөрүшләримиз

Ибадәт ҝөрүшләримиз барәдә өјрәнин. Јахынлыгда кечирилән ибадәт ҝөрүшләринин вахтыны вә јерини өјрәнин.

Сизә јахын олан јери тапын

Ҝөрүшләримиз неҹә кечир?

Јеһованын Шаһидләри һәфтәдә ики дәфә ҝөрүш кечирир (Инҹил, Ибраниләрә 10:24, 25). Һамынын иштирак едә биләҹәји бу ҝөрүшләрдә биз Мүгәддәс Јазылары, еләҹә дә Аллаһын тәләбләрини һәјатда неҹә тәтбиг едә биләҹәјимизи өјрәнирик.

Ҝөрүшләримизин чох һиссәси суал-ҹаваб, јәни мүзакирә шәклиндә кечир. Ҝөрүшүн әввәли вә сонунда маһны вә дуа олур.

Ҝөрүшләримиздә иштирак етмәк үчүн Јеһованын Шаһиди олмаг мүтләг дејил. Истәјән һәр кәс ҝәлә биләр. Ҝөрүш кечирилән јердә истәдијиниз јердә әјләшә биләрсиниз. Һәр шеј тәмәннасыздыр.

 

Әлава мәлумат

ЈЕҺОВА АЛЛАҺЫН МҮАСИР ХАЛГЫ

Јеһованын Шаһидләринин ҝөрүшү неҹә кечир?

Јығынҹагларымызын неҹә кечирилдији сизин үчүн нә вахтса мараглы олуб? Орада Мүгәддәс Китабдан алдығымыз тәлимин кејфијјәти сизи тәәҹҹүбләндирәҹәк.

ТЕЗ-ТЕЗ ВЕРИЛӘН СУАЛЛАР

Јеһованын Шаһидләринин јығынҹаглары неҹә тәшкил едилиб?

Јығынҹаг васитәсилә рәһбәрлик вә тәлиматлары неҹә алдығымызы билмәк истәјирсинизсә, бујурун, өјрәнә биләрсиниз.