Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Иса Мәсиһин өлүмүнү анма мәрасими

Һәр ил дүнјанын дөрд бир јанында биз Иса Мәсиһин өлүмүнү јад едирик. Чүнки Иса Мәсиһин өзү давамчыларына тапшырмышды ки, «хатирәми јад етмәк үчүн буну һәмишә един» (Лука 22:19). Бу ил бу мәрасим ашағыдакы тарихдә кечириләҹәк:

Чәршәнбә ахшамы, 11 апрел 2017-ҹи ил.

Сизи бизимлә бирҝә бу хүсуси мәрасимдә иштирак етмәјә дәвәт едирик. Диҝәр ибадәт ҝөрүшләримиз кими, бу мәрасимдә дә һамы иштирак едә биләр. Ҝириш пулсуздур. Нә мәрасимдән әввәл, нә дә сонра пул јығылмыр.

 

Әлава мәлумат

МҮГӘДДӘС ЈАЗЫЛАРА АИД СУАЛЛАРА ҸАВАБ

Иса Мәсиһин һәјатыны гурбан вермәси «чохлары уғрунда» неҹә фидјә олду?

Фидјә ҝүнаһын әвәзини неҹә өдәјир?

ТЕЗ-ТЕЗ ВЕРИЛӘН СУАЛЛАР

Нәјә ҝөрә Јеһованын Шаһидләри Мәсиһин өлүмүнү анма мәрасимини диҝәр динләрин кечирдији кими кечирмирләр?

Һәмчинин Мәсиһин өлүмүнү анма мәрасими вә ја сон шам јемәји адланан бу мәрасим Јеһованын Шаһидләри үчүн ән мүгәддәс һадисәдир. Мүгәддәс Китабда бу мәрасим һагда нә дејилдијинә бахын.