Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ТЕЗ-ТЕЗ ВЕРИЛӘН СУАЛЛАР

Јеһованын Шаһиди олан гадынлар тәблиғ едир?

Јеһованын Шаһидләринин үмумдүнја тәблиғ ишиндә гадынларын ролу нәдән ибарәтдир?

ТЕЗ-ТЕЗ ВЕРИЛӘН СУАЛЛАР

Јеһованын Шаһиди олан гадынлар тәблиғ едир?

Јеһованын Шаһидләринин үмумдүнја тәблиғ ишиндә гадынларын ролу нәдән ибарәтдир?

ТЕЗ-ТЕЗ ВЕРИЛӘН СУАЛЛАР

Нәјә ҝөрә Јеһованын Шаһидләри онлара гаршы ирәли сүрүлән һәр иттиһама ҹаваб вермирләр?

Иттиһамларла үзләшәркән Јеһованын Шаһидләри Мүгәддәс Китабдакы «сусмағын өз вахты, данышмағын өз вахты» принсипинә әсасән давранырлар (Ваиз 3:7).

ТЕЗ-ТЕЗ ВЕРИЛӘН СУАЛЛАР

Әҝәр мәнә Мүгәддәс Китаб дәрси кечсәниз, онда мән дә Јеһованын Шаһиди олмалыјам?

Јеһованын Шаһидләри бүтүн дүнјада милјонларла инсана Мүгәддәс Китаб дәрси кечир. Бәс мәнә Мүгәддәс Китаб дәрси кечсәниз, мән дә Јеһованын Шаһиди олмалыјам?

ҺАГГЫМЫЗДА

Јеһованын Шаһидләринин ибадәт ҝөрүшләри

Һарада ҝөрүшдүјүмүзү вә неҹә ибадәт етдијимизи өјрәнин.

ТЕЗ-ТЕЗ ВЕРИЛӘН СУАЛЛАР

Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәти неҹә малијјәләшдирилир?

Һеч бир јығым вә ја ондалыг олмадан дүнја мигјасында һәјата кечирилән тәблиғ ишинин неҹә артығыны өјрәнин.

Гыса мәлумат: дүнја үзрә

  • Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәт ҝөстәрдикләри өлкә вә әразиләр: 240

  • Јеһованын Шаһидләри: 8 220 105

  • Мүгәддәс Китабы өјрәнәнләрин сајы: 9 708 968

  • Мәсиһин өлүмүнүн Хатирә ҝеҹәсинә ҝәләнләр: 19 862 783

  • Јығынҹаглар: 118 016