Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ХӘБӘРЛӘР

Дүнјадан хәбәрләр

30 АПРЕЛ 2015

Мај ајындан етибарән Јеһованын Шаһидләринин 2015-ҹи ил реҝионал топлантылар мөвсүмү башлајыр

Јеһованын Шаһидләринин 2015-ҹи илдә кечириләҹәк «Мәсиһдән өрнәк алын!» адлы реҝионал топлантысында һәр бир кәсин Исаны тәглид етмәклә һансы фајданы ала биләҹәкләри ҝөстәриләҹәк. Реҝионал топланты 2015-ҹи илин мајындан 2016-ҹы илин јанварына кими дүнјанын мүхтәлиф шәһәрләриндә кечириләҹәк.

20 МАРТ 2015-ҸИ ИЛ

Јеһованын Шаһидләрин иллик ҝөрүшүндә 20 милјон инсанын иштирак едәҹәји ҝүман едилир

Јеһованын Шаһидләри үмуми кампанијада иштирак едәрәк апрелин 3-ү 2015-ҹи илдә кечириләҹәк Иса Мәсиһин өлүмүнүн аным ҝүнүнә мүмкүн гәдәр инсан дәвәт едирләр.

2014-ҹү ил 9 ОКТЈАБР

Јеһованын Шаһидләри түғјан едән Ебола вирусу илә мүбаризә апарыр

Јеһованын Шаһидләри диндашларыны Ебола вирусуна гаршы маарифләндирир, онун нә дәрәҹәдә тәһлүкәли олдуғу, неҹә кечдији вә гаршысыны алмаг үчүн һансы тәдбирләрин ҝөрүлмәли олдуғу барәдә мәлумат верир