Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мәсиһи һәјаты вә ибадәти. Иш дәфтәри  |  феврал 2017

МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Ушағыныза Јарадана гаршы инам ашылајын

Ушағыныза Јарадана гаршы инам ашылајын

Јарадылан һәр шеј Аллаһын әзәмәтини бәјан едир (Зб 19:1—4; 139:14). Амма Шејтан дүнјасы һәјатын әмәлә ҝәлмәси илә бағлы јалан нәзәријјәләр јајмагла Аллаһын варлығыны инкар едир (Рм 1:18—25). Бу кими нәзәријјәләрин өвладынызын үрәјиндә вә зеһниндә көк салмамасы үчүн нә едә биләрсиниз? Ушағыныза елә кичик јашларындан Јеһованын вар олдуғуна вә шәхсән онун гајғысына галдығына инам ашылајын (2Кр 10:4, 5; Еф 6:16). Мәктәбдә өјрәндикләри илә бағлы өвладынызын әслиндә нә дүшүндүјүнү үзә чыхармаға чалышын. Мүхтәлиф вәсаитләрдән истифадә едәрәк онун үрәјинә јол тапын (Мс 20:5; Јг 1:19).

«ҺӘМЈАШЫДЛАРЫН НӘ ДЕЈИР? ЈАРАДАНЫН ОЛМАСЫ» АДЛЫ ВИДЕОЈА БАХДЫГДАН СОНРА АШАҒЫДАКЫ СУАЛЛАРА ҸАВАБ ВЕРИН:

  • Аллаһын варлығы илә бағлы һансы јанлыш фикир ҝениш јајылыб?

  • Мәктәбиниздә бунунла бағлы нә өјрәдирләр?

  • Јеһова Аллаһын мөвҹуд олдуғуна нәјә ҝөрә инанырсан?

  • Башгаларына һәр шеји Аллаһын јаратдығыны анламаға неҹә көмәк едә биләрсән?