Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Мәсиһи һәјаты вә ибадәти. Иш дәфтәри  |  ијун 2016

 МӘСИҺИ ҺӘЈАТЫ

Хидмәтдә пүхтәләшәк. Видеолардан истифадә един

Хидмәтдә пүхтәләшәк. Видеолардан истифадә един

НӘ ҮЧҮН ВАҸИБДИР?

Видеолар инсанын үрәјинә ҝүҹлү тәсир едә биләр. Чүнки видео васитәсилә инсан мәлуматы һәм ҝөрүр, һәм дә ешидир. Видеолар диггәти ҹәмләмәјә көмәк едир вә узун мүддәт јадда галыр. Јеһова да өјрәдәркән ҝөрүнтүләрдән истифадә етмишди (Һв 10:9—16; Вһ 1:1).

«Илаһи мүждә» брошүрүнүн 2-ҹи вә 3-ҹү дәрсини кечәндә әлавә олараг «Аллаһын ады вармы?», «Мүгәддәс Китабын мүәллифи кимдир?», «Мүгәддәс Китабын доғрулуғуна неҹә әмин ола биләрик?» адлы видеолары да ҝөстәрә биләрсиниз. «Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк нәјә ҝөрә ваҹибдир?», «Мүгәддәс Китаб дәрсләри неҹә кечирилир?» вә «Ибадәт ҝөрүшләримиз неҹә кечирилир?» адлы видеолар инсаны Мүгәддәс Китабы арашдырмаға вә јығынҹаглара ҝәлмәјә тәшвиг едә биләр. Узунметражлы видеолардан исә Мүгәддәс Китаб дәрсләриндә истифадә етмәк олар (km 5/13 с. 3).

НЕҸӘ ЕТМӘЛИ?

  • Ев саһибинә ҝөстәрмәк истәдијиниз видеону әввәлҹәдән јүкләјин

  • Видеоја әсасән бир вә ја ики суал һазырлајын

  • Видеоја бирликдә бахын

  • Әсас фикирләри мүзакирә един

БУНУ ЕТМӘЈӘ ЧАЛЫШЫН:

  • Буклетләримизин биринин сон сәһифәсиндә јерләшән «Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк нәјә ҝөрә ваҹибдир?» видеосунун QR кодуну ҝөстәрин

  • «Мүгәддәс Китабын доғрулуғуна неҹә әмин ола биләрик?» видеосуну ҝөстәрин, «Илаһи мүждә» брошүрүнү тәклиф един вә 3-ҹү дәрси вурғулајын