Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Салоникилиләрә 3:1—18

МҮНДӘРИҸАТ

  • Даима дуа един (1—5)

  • Низам-интизамы позмаг барәдә хәбәрдарлыг (6—15)

  • Салам-дуа (16—18)

3  Нәһајәт, гардашлар, бизим үчүн даима дуа един+ ки, Јеһованын сөзү сүрәтлә јајылсын+ вә сиздә олдуғу кими, һәр јердә һөрмәтлә гаршылансын.  Һәмчинин диләјин ки, О, бизи пис вә јарамаз адамларын+ әлиндән гуртарсын, ахы һамы иман саһиби дејил.+  Анҹаг Аға вәфалыдыр. О, сизи мөһкәмләндирәҹәк вә Шәрирдән горујаҹаг.  Бундан әлавә, Ағанын давамчылары олан бизләр әминик ки, ҝөстәришләримизә әмәл едирсиниз вә ҝәләҹәкдә дә белә едәҹәксиниз.  Гој Аға бундан сонра да үрәјинизи јөнәлтсин ки, сиз Аллаһы севәсиниз+ вә Мәсиһин изләри илә ҝетмәк үчүн дөзүмлү оласыныз.+  Гардашлар, сизә Ағамыз Иса Мәсиһин ады илә әмр едирик ки, низам-интизамы позан+ вә биздән алдығыныз* ҝөстәришләрә әсасән давранмајан гардашлардан узаг ҝәзәсиниз.+  Сиз јахшы билирсиниз ки, биздән неҹә нүмунә ҝөтүрмәлисиниз,+ чүнки биз сизинлә оларкән низам-интизамы позмамышыг.  Һеч кәсин чөрәјини һавајы јемәмишик.+ Әксинә, ҝеҹә-ҝүндүз тәр төкүб зәһмәт чәкмишик ки, һеч биринизин бојнунда ағыр јүк олмајаг.+  Елә билмәјин ки, буна һаггымыз јохдур,+ хејр, биз сизә өрнәк олмаг истәјирдик.+ 10  Сизин јанынызда оланда белә ҝөстәриш вермишдик: «Ишләмәк истәмәјән јемәк дә јемәсин».+ 11  Бизә хәбәр чатыб ки, аранызда бәзиләри низам-интизамы позур,+ ишләмәк истәмир, онлара аид олмајан ишләрә гарышыр.+ 12  Беләләринә Ағамыз Иса Мәсиһин ады илә әмр едиб төвсијә едирик ки, башларыны ашағы салыб өз ишләри илә мәшғул олсунлар вә өз зәһмәтләри илә газандыгларыны јесинләр.+ 13  Гардашлар, сиз исә дүзҝүн иш ҝөрмәкдән јорулмајын. 14  Лакин кимсә бу мәктубда дедикләримизә итаәт етмирсә, ону нәзәрдә сахлајын вә онунла јолдашлыг етмәјин.+ Гој о, һәрәкәтинә ҝөрә хәҹаләт чәксин. 15  Бунунла белә, ону дүшмән јох, гардаш сајыб өјүд-нәсиһәт верин.+ 16  Гој сүлһ мәнбәји олан Аға даима сизә һәр саһәдә сүлһ версин.+ Гој Аға сизинлә олсун. 17  Мән Булус саламымы өз әлимлә јазырам.+ Бу, бүтүн мәктубумларымда бир нишанәдир. Бу, мәним хәттимдир. 18  Ағамыз Иса Мәсиһин лүтфү һамыныза јар олсун!

Һашијәләр

Диҝәр вариант: алдыглары.