Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Падшаһлар 3:1—27

МҮНДӘРИҸАТ

  • Исраил падшаһы Јәһурам (1—3)

  • Муабиләр исраиллиләрә гаршы үсјан едир (4—25)

  • Муабиләр мәғлуб олур (26, 27)

3  Јәһуда падшаһы Јәһушафатын һакимијјәтинин он сәккизинҹи илиндә Әһәб оғлу Јәһурам+ Сәмәријјәдә Исраилин падшаһы олду вә он ики ил һакимијјәт сүрдү.  О, Јеһованын өнүндә пис ишләр ҝөрүрдү, анҹаг атасы, анасы гәдәр јох. Белә ки, о, атасынын дүзәлтдији Баал дашыны јох етди.+  Анҹаг Нәбат оғлу Әрубамын Исраили сүрүкләдији ҝүнаһлардан+ дөнмәди, онлары тәкрар етди.  Муаб падшаһы Миса гојунчулугла мәшғул иди. О, Исраил падшаһына 100 000 гузу вә 100 000 гырхылмамыш гоч хәраҹ верирди.  Әһәб өләндә+ Муаб падшаһы Исраил падшаһына гаршы үсјан етди.+  Јәһурам падшаһ һәмин вахт Сәмәријјәдән чыхыб бүтүн Исраили топлады.  О һәм дә Јәһуда падшаһы Јәһушафата хәбәр ҝөндәрди: «Муаб падшаһы мәнә үсјан едиб. Мәнимлә онун үстүнә мүһарибәјә ҝедәрсән?» О: «Ҝедәрәм,+ — деди. — Сән неҹә, мән дә елә. Елә һесаб ет ки, мәним халгым сәнин халгындыр, атларым да сәнин атларындыр».+  Сонра ондан сорушду: «Һансы јолла ҝедәк?» О деди: «Әдум сәһралығына ҝедән јолла».  Исраилин падшаһы Јәһуда вә Әдум падшаһлары илә бирҝә јола чыхды.+ Једди ҝүн долајы јолла ҝетдиләр. Гошун үчүн вә архадан ҝәлән һејванлар үчүн су јох иди. 10  Исраил падшаһы деди: «Ај аман! Јеһова бизи, бу үч падшаһы бура јығыб ки, Муаба тәслим етсин!» 11  Онда Јәһушафат деди: «Бурада Јеһованын бир пејғәмбәри јохдур ки, Јеһоваја мүраҹиәт едәк?»+ Исраил падшаһынын гуллугчуларындан бири деди: «Шафат оғлу Әлјәсә+ бурададыр. О, Илјасын әлинә су төкәрди*».+ 12  Јәһушафат деди: «Јеһованын сөзү онун дилиндәдир». Исраил падшаһы, Јәһушафат вә Әдум падшаһы онун јанына ҝетдиләр. 13  Әлјәсә Исраил падшаһына деди: «Мәндән нә истәјирсән?+ Ҝет атанын, ананын пејғәмбәрләриндән соруш».+ Амма Исраил падшаһы деди: «Јох, чүнки Муаба тәслим етмәк үчүн бу үч падшаһы бура Јеһова јығыб». 14  Әлјәсә деди: «Гуллуг етдијим ордулар Аллаһы Јеһоваја анд олсун ки, Јәһуда падшаһы Јәһушафата+ һөрмәтим олмасајды, сәнин һеч үзүнә дә бахмаздым.+ 15  Јаныма чәнҝ чалан ҝәтирин».+ Чәнҝ чалан чалмаға башлајан кими Јеһованын әли Әлјәсәнин үзәринә енди.+ 16  О деди: «Јеһова белә дејир: “Бу вадидә јан-јана хәндәкләр газын. 17  Јеһова дејир ки, күләк әсмәјәҹәк, јағыш јағмајаҹаг, амма вади су илә долаҹаг,+ сиз дә, мал-гараныз да, диҝәр һејванларыныз да орадан су ичәҹәк”. 18  Бу, Јеһованын әлиндә һеч нәдир.+ О, Муабы да сизә тәслим едәҹәк.+ 19  Ҝедин бүтүн гала-шәһәрләри+, баш шәһәрләри дармадағын един, бүтүн јахшы ағаҹлары кәсин, булагларын ҝөзүнү бағлајын, бүтүн јахшы тарлалары дашларла долдурун».+ 20  Сәһәр, тахыл тәгдимәси ҝәтирилән вахт+ гәфләтән Әдум тәрәфдән су ҝәлди, вадини су басды. 21  Муабиләр падшаһларын онларла вурушмаға ҝәлдијини ешитдиләр. Онда әли силаһ тутан һәр кәси сәфәрбәр едиб сәрһәддә дурдулар. 22  Онлар сәһәр дуранда ҝүнәш сујун үзүнә шәфәг салмышды. Гаршы тәрәфдә олан муабиләрин ҝөзүнә су ган кими гырмызы ҝөрүндү. 23  Онлар дедиләр: «Бу, гандыр! Падшаһлар бир-бирини гырыблар. Һајды Муаб, гәнимәт јығмаға!»+ 24  Муабиләр Исраил ордуҝаһына ҝәләндә исраиллиләр галхыб онлары гырмаға башладылар. Муабиләр гачмаға үз тутдулар.+ Исраиллиләр Муабын ичәриләринә гәдәр онлары тәгиб едиб гырдылар. 25  Шәһәрләри дағытдылар. Һәрә бир даш атыб јахшы тарлалары дашла долдурду. Булагларын ҝөзүнү тутдулар,+ јахшы ағаҹлары кәсдиләр.+ Ахырда тәкҹә Ҝир-Һәрәсәтин+ диварлары галмышды. Сапандчылар ону да мүһасирәјә алыб дағытдылар. 26  Муаб падшаһы мәғлуб олдуғуну ҝөрәндә 700 нәфәр әлигылынҹлы ҝөтүрдү вә сәфләри јарыб Әдум падшаһына+ чатмаг истәди, амма баҹармады. 27  Онда о, илк оғлуну, вәлиәһдини диварын үстүндә јандырма гурбаны кими тәгдим етди.+ Исраиллиләрә гаршы ҝүҹлү гәзәб ојанды. Исраиллиләр ҝери чәкилиб өз өлкәләринә гајытдылар.

Һашијәләр

Јахуд о, Илјасын хидмәтчиси иди.