Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

2 Ишмуил 22:1—51

МҮНДӘРИҸАТ

  • Давуд Аллаһа шүкүр едир (1—51)

    • «Јеһова јалчын гајам»дыр (2)

    • Јеһова садигләрлә садигдир (26)

22  Јеһова Давуду бүтүн дүшмәнләринин вә Талутун әлиндән гуртаранда+ Давуд Јеһоваја бу нәғмәни+  охуду: «Јеһова јалчын гајам, истеһкамымдыр,+ мәним ниҹатымдыр.+   Аллаһым гајамдыр+, Она сығынырам,Галханым+, ҝүҹлү хиласкарым*, галамдыр+.Пәнаһым+, хиласкарымдыр+, мәни зүлмдән гуртарыр.   Јеһова тәрифә лајигдир, Ону чағырырам,Дүшмәнләримдән гуртуларам.   Өлүм далғалары мәни бүрүмүшдү,+Јарамаз адамларын басгыны* мәни дәһшәтә салмышды.+   Мәзарын* ипләри мәнә сарылмышды,+Чыхмышды гаршыма өлүм тәләләри.+   Бу дарлыгда Јеһованы чағырдым,+Имдад үчүн Аллаһыма јалвардым. Ешитди сәсими мәбәдиндән,Чатды гулағына фәрјадым.+   Јер үзү силкәләнди, јырғаланды,+Ҝөјләрин тәмәли јериндән ојнады,+Титрәди Онун гәзәбиндән.+   Бурун пәрәләриндән түстү чыхды,Ағзындан шиддәтли алов пүскүрдү,+Јанар көзләр сәпәләнди Ондан. 10  Ашағы енәндә ҝөјләр әјилди,+Гаты зүлмәт ајаглары алтында иди.+ 11  Кәрруба миниб+ учараг ҝәлди, Мәләјин+ ганады* үзәриндә зүһур етди. 12  Әтрафыны чадыр+ кими гаранлыға гәрг етдиГара суларла, топа булудларла. 13  Өнүндә парлајан шәфәгдән көзләр аловланды. 14  Јеһова ҝөјләрдән ҝурлады,+Һагг-Таала сәсини уҹалтды.+ 15  Охларыны+ атыб дүшмәнләри дармадағын етди,Шимшәкләрлә онлары чахнашмаја салды.+ 16  Јеһованын мәзәммәтиндән,Бурнундан чыхан нәфәсин шиддәтиндәнДәнизләрин диби ҝөрүндү,+ јерин тәмәлләри ашкар олду.+ 17  О, јүксәкләрдән әлини узадыб мәни тутду,Дәрин сулардан мәни чәкиб чыхартды.+ 18  Мәни голузорлу дүшмәнимдән+,Мәнимлә әдавәт апаранлардан гуртарды, онлар мәндән ҝүҹлү иди. 19  Дар ҝүнүмдә онлар гаршымы кәсмишди,+Лакин Јеһова мәнә дајаг олду. 20  Мәни ҝенишлијә чыхартды,+Мәни хилас етди, чүнки мәндән разы иди.+ 21  Јеһова салеһлијимә ҝөрә мәнә мүкафат верир,+Пак олдуғуму ҝөрүб әвәзини верир.+ 22  Чүнки мән Јеһованын јолуну тутмушам,Аллаһымы хаинҹәсинә тәрк етмәмишәм. 23  Онун бүтүн һөкмләри+ ҝөзүмүн өнүндәдир,Ганунларындан дөнмәрәм.+ 24  Онун өнүндә пак галаҹағам+,Гәбаһәт ишләрдән узаг ҝәзәҹәјәм.+ 25  Јеһова салеһлијимин,Өнүндә ҝүнаһсыз олмағымын әвәзини версин.+ 26  Садиг адамла садигсән,+Пак, иҝид адама гаршы паксан.+ 27  Саф адамла саф давранырсан,+Һијләҝәрә гаршы фәнд ишләдирсән.+ 28  Һәлимләри хилас едирсән,+Амма мәғрурлара гаршы дурурсан, онлары алчалдырсан.+ 29  Јеһова, чырағымсан!+Ҝеҹәми ҝүндүз едән Јеһовадыр.+ 30  Сәнин көмәјинлә гулдурларын габағына чыхарам,Аллаһын ҝүҹү илә сәдләр ашарам.+ 31  Аллаһын јолу камилдир,+Јеһованын сөзү сафдыр,+ Худавәнд Она сығынанларын һамысына сипәрдир.+ 32  Мәҝәр Јеһовадан башга Аллаһ вар?+ Аллаһымыздан савајы ким гаја ола биләр?+ 33  Аллаһ мәним галамдыр,+О, јолуму камил едәр.+ 34  Ајағымы марал ајағытәк чевик едир,Мәни зирвәләрдә сахлајыр.+ 35  Әлими дөјүшә өјрәдир,Голум мис каманы ҝәрир. 36  Сән гуртулуш галханыны мәнә верирсән,Лүтфүн мәни уҹалдыр.+ 37  Аддымларыма јол ачырсан,Ајагларым сүрүшмәз.+ 38  Дүшмәнләрими говуб гыраҹағам,Онлары јох етмәјинҹә ҝери гајытмајаҹағам. 39  Онлары гырыб-чатаҹағам, галха билмәјәҹәкләр,+Ајагларымын алтына сәриләҹәкләр. 40  Дөјүш үчүн белими гүввәтлә гуршајарсан,+Јағы дүшмәними ајағымын алтына сәрәрсән.+ 41  Дүшмәнләрими мәғлубијјәтә уғрадарсан.+Мәнә нифрәт едәнләри јох едәрәм*.+ 42  Имдад диләсәләр дә, онлары гуртаран јохдур,Һәтта Јеһоваја јалварырлар, лакин О һај вермир.+ 43  Онлары әзиб тоз кими едәҹәјәм,Онлары күчәдәки палчыг кими тапдалајаҹағам. 44  Сән мәни елимин тәнәсиндән гуртараҹагсан,+ Халглара башчы гојмаг үчүн мәни горујаҹагсан,+Танымадығым бир халг мәнә гуллуг едәҹәк.+ 45  Јаделлиләр әсә-әсә өнүмә ҝәләҹәк,+Сорағымы ешидиб мәнә итаәт едәҹәкләр. 46  О јаделлиләрин рәнҝи-руһу гачаҹаг,Ҝизләндикләри галалардан әсә-әсә чыхаҹаглар. 47  Шүкүрләр олсун Гајама+, вар олан Јеһоваја! Аллаһыма, мәни хилас едән гајама ешг олсун!+ 48  Аллаһ гисасымы алыр,+Халглары мәнә табе едир.+ 49  О, мәни дүшмәнләримдән гуртарыр. Сән мәни үстүмә ҝәләнләрдән үстүн едирсән,+Мәни залымын әлиндән алырсан.+ 50  Буна ҝөрә, еј Јеһова, Сәнә халглар арасында шүкүр едәҹәјәм,+Адыны нәғмәләрдә тәрәннүм едәҹәјәм.+ 51  О, мөһтәшәм ишләрлә падшаһыны хилас едир,+Мәсһ етдијинә, Давуда вә онун нәслинәӘбәдилик мәһәббәт ҝөстәрир».+

Һашијәләр

Һәрфән: хилас бујнузум.
Һәрфән: сели.
Ибр. шеол. Лүғәтә бах.
Јахуд күләјин ганады.
Һәрфән: сусдурарам.