Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Салоникилиләрә 4:1—18

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әхлагсызлыгла бағлы хәбәрдарлыг (1—8)

  • Гардашлыг мәһәббәтиндә тәрәгги (9—12)

    • Башгасынын ишинә гарышмајын (11)

  • Илк нөвбәдә Мәсиһлә вәһдәтдә оланлар дириләҹәкләр (13—18)

4  Гардашлар, биз сизә Аллаһы разы салмаг+ үчүн неҹә јашамалы олдуғунуз барәдә ҝөстәриш вермишдик вә сиз белә дә јашајырсыныз. Инди исә Ағамыз Исанын ады илә сиздән хаһиш едир вә сизә төвсијә едирик ки, бу мәсәләдә тәкмилләшмәјә давам едәсиниз.  Ағамыз Исанын ады илә сизә вердијимиз әмрләри дә ки јахшы билирсиниз.  Аллаһ истәјир ки, сиз мүгәддәс оласыныз+ вә әхлагсызлыгдан* узаг дурасыныз.+  Гој һәр кәс өз бәдәнини+ паклыгла+ вә шәрәфлә идарә етмәји баҹарсын,  Аллаһы танымајан халглара хас олан+ аҹҝөз шәһвәтин+ әсири олмасын.  Һеч кәс әхлаги тәмизлик мәсәләсиндә чәрчивәдән кәнара чыхмасын, гардашынын һаггыны тапдаламасын. Чүнки Јеһова белә шејләри ҹәзасыз гојмур. Бу һагда әввәлләр дә сизинлә данышмышдыг вә сизә ҹидди хәбәрдарлыг вермишдик.  Ахы Аллаһ бизи натәмизлијә ҝөз јуммаға дејил, пак олмаға чағырыб.+  Буна ҝөрә дә бу мәсәләјә сајмазјана јанашан адам, әслиндә, инсана јох, сизә Өз мүгәддәс руһуну верән+ Аллаһа һөрмәтсизлик едир.+  Гардашлыг мәһәббәтинә+ ҝәлинҹә бу һагда сизә нә исә јазмаға лүзум јохдур, чүнки бир-биринизи севмәји+ сизә Аллаһ өјрәдир. 10  Доғрудан да, Македонијадакы бүтүн гардашлара мәһәббәт ҝөстәрирсиниз. Бунунла белә, гардашлар, сизә төвсијә едирик ки, бу саһәдә даһа да инкишаф едәсиниз. 11  Сизә тапшырдығымыз кими, башынызы ашағы салыб динҹ јашајын,+ башгасынын ишинә гарышмајын,+ әлинизин зәһмәти илә доланын.+ 12  Бу јолла кәнар адамларын гаршысында ләјагәтли һәјат сүрәҹәк+ вә һеч нәјә мөһтаҹ олмајаҹагсыныз. 13  Гардашлар, үмиди олмајан диҝәр инсанлар кими кәдәрләнмәјәсиниз дејә, өлүм јухусуна ҝедәнләр+ барәдә сизи бихәбәр гојмаг истәмирик.+ 14  Әҝәр биз Исанын өлдүјүнә вә сонра дирилдијинә инанырыгса,+ онда буна да инанырыг ки, Исанын садиг давамчысы кими өлүм јухусуна ҝедәнләри Аллаһ дирилдиб она говушдураҹаг.+ 15  Јеһованын сөзүнә әсасланараг дејирик: Ағанын һүзуру* заманы бизләрдән сағ оланлар өлүм јухусуна ҝедәнләри һеч бир вәҹһлә габагламајаҹаг. 16  Чүнки Аға амиранә бир чағырышла, баш мәләк+ сәси илә, Аллаһын кәрәнајы илә ҝөјдән енәҹәк вә илк нөвбәдә Мәсиһлә вәһдәтдә олараг өләнләр дириләҹәкләр.+ 17  Сонра сағ галыб јашајан бизләр онларла бирликдә олмаг вә һавада Аға илә ҝөрүшмәк+ үчүн булудда апарылаҹағыг+ вә һәмишә Аға илә бирликдә олаҹағыг.+ 18  Беләликлә, бу сөзләрлә даима бир-биринизә тәсәлли верин.

Һашијәләр

Һүзур — мүәјјән јердә олма. Лүғәтә бах.