Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Салнамәләр 22:1—19

МҮНДӘРИҸАТ

  • Давуд мәбәд үчүн тәдарүк ҝөрүр (1—5)

  • Давудун Сүлејмана вәсијјәти (6—16)

  • Башчылар Сүлејмана көмәк етмәлидир (17—19)

22  Давуд деди: «Бурада Јеһова Аллаһын еви дураҹаг вә Исраил үчүн үзәриндә јандырма гурбаны ҝәтириләҹәк гурбанҝаһ олаҹаг».+  Сонра Давуд Исраил мәмләкәтиндә јашајан јаделлиләрин+ топланмасыны әмр етди вә онлары Аллаһын евинин тикинтисиндә дашкәсән тәјин етди. Онлар даш кәсмәли вә јонмалы идиләр.+  О һәмчинин гапы тајларынын мыхлары вә рәзәләри үчүн күлли мигдарда дәмир тәдарүк ҝөрдү, чәкијә ҝәлмәз гәдәр мис,+  сајсыз-һесабсыз сидр тирләри+ јығды. Сидонлулар+ вә сурлулар+ Давуда күлли мигдарда сидр тирләри ҝәтирмишдиләр.  Давуд деди: «Оғлум Сүлејман ҝәнҹ вә сәриштәсиздир.+ Јеһоваја тикиләҹәк ев исә мөһтәшәм олмалыдыр.+ Онун шөһрәти, әзәмәти+ ҹүмлә ҹаһана јајылмалыдыр.+ Оғлум үчүн һазырлыг ҝөрмәлијәм». Беләҹә, Давуд өмрүнүн сонуна кими чохлу һазырлыг ҝөрдү.  Бундан әлавә, оғлу Сүлејманы јанына чағырыб она Исраилин Аллаһы Јеһоваја ев тикмәји вәсијјәт етди.  Давуд оғлу Сүлејмана деди: «Мән чох истәјирдим ки, Аллаһым Јеһованын адына ев тиким.+  Амма Јеһова мәнә деди: “Сән чохлу ган төкмүсән, бөјүк мүһарибәләр етмисән, өнүмдә јерә чохлу ган ахытмысан. Буна ҝөрә сән Мәним адыма ев тикмәјәҹәксән.+  Сәнин бир оғлун олаҹаг.+ О, сүлһ адамы олаҹаг, она әтрафындакы бүтүн дүшмәнләрин әлиндән динҹлик верәҹәјәм.+ Ады Сүлејман* олаҹаг.+ Онун дөврүндә Исраилә сүлһ, әмин-аманлыг верәҹәјәм.+ 10  Мәним адыма еви о тикәҹәк.+ О, Мәнә оғул олаҹаг, Мән дә она ата олаҹағам.+ Исраилдә онун тахт-таҹыны әбәди бәргәрар едәҹәјәм”.+ 11  Гој Јеһова сәнә јар олсун, оғлум. Ишин аванд олсун, сәнин һаггында дедији кими, Аллаһын Јеһованын евини инша ет.+ 12  Јеһова сәнә Исраил үзәриндә һакимијјәт верәндә гој һикмәт вә дәрракә дә версин ки,+ Аллаһын Јеһованын ганунуна әмәл едәсән.+ 13  Јеһованын Муса васитәсилә Исраилә вердији ганунлара, һөкмләрә дәгигликлә әмәл етсән,+ уғур газанарсан.+ Ҹәсур ол, мөһкәм ол. Горхма, тәлаша дүшмә.+ 14  Бах, бөјүк зәһмәтлә Јеһованын еви үчүн 100 000 талант* гызыл, 1 000 000 талант ҝүмүш, чәкијә ҝәлмәз гәдәр мис вә дәмир јығмышам,+ тир-шалбан, даш тәдарүк ҝөрмүшәм.+ Сән дә бунларын үстүнә әлавә едәҹәксән. 15  Ихтијарында чохлу ишчиләр — дашкәсәнләр, бәнналар,+ дүлҝәрләр вә һәр ҹүр пешәкар уста вар.+ 16  Гызылын, ҝүмүшүн, мисин, дәмирин чәкиси өлчүјә ҝәлмәз.+ Галх ишә башла, гој Јеһова сәнә јар олсун».+ 17  Сонра Давуд бүтүн Исраил башчыларына оғлу Сүлејмана көмәк етмәји вәсијјәт едиб деди: 18  «Аллаһыныз Јеһова сизинләдир, О, сизә һәр тәрәфдән динҹлик вериб. Бу өлкә сакинләрини мәнә тәслим едиб. Өлкә Јеһоваја вә Онун халгына табедир. 19  Аллаһыныз Јеһованы бүтүн үрәјинизлә, варлығынызла ахтармаға гәрарлы олун,+ Јеһова Аллаһын мәскәнини инша етмәјә башлајын ки,+ Јеһованын Әһд сандығыны вә Аллаһын мүгәддәс әшјаларыны Јеһованын адына тикилмиш евә+ ҝәтирәсиниз».+

Һашијәләр

Ибраниҹә сүлһ мәнасыны верән сөзүн көкүндән әмәлә ҝәлиб.
Талант 34,2 кг-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.