Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Салнамәләр 21:1—30

МҮНДӘРИҸАТ

  • Давуд халгы сијаһыја алыр (1—6)

  • Јеһовадан ҝәлән ҹәза (7—17)

  • Давуд гурбанҝаһ тикир (18—30)

21  Шејтан* Исраилә гаршы чыхыб Давуду исраиллиләри сајмаға тәһрик етди.+  Давуд Јуаба+ вә халгын башчыларына деди: «Ҝедин, Биир-Сәбадан Дана+ гәдәр исраиллиләри сајын, сонра мәнә онларын сајыны билдирин».  Амма Јуаб деди: «Гој Јеһова халгыны јүз гат артырсын! Мәҝәр онларын һамысы ағам падшаһын гуллары дејил? Нә үчүн һөкмдарым белә шеј етмәк истәјир? Ахы нәјә ҝөрә Исраили ҝүнаһа батырыр?»  Амма падшаһын сөзү Јуабын сөзүндән кәсәрли олду. Јуаб бүтүн Исраили ҝәзиб-долашды, сонра Јерусәлимә гајытды.+  Јуаб сијаһыја алынан халгын сајыны Давуда тәгдим етди. Бүтүн Исраилдә әли гылынҹлы 1 100 000 нәфәр, Јәһудада 470 000 нәфәр вар иди.+  Лакин Лави вә Бинјамин онларла бирҝә сијаһыја алынмады,+ чүнки Јуабын падшаһын әмриндән аҹығы ҝәлмишди.+  Бу иш Аллаһа чох ағыр ҝетди, одур ки, О, Исраилә бәла ҝөндәрди.  Онда Давуд Аллаһа деди: «Бу иши ҝөрмәклә бөјүк ҝүнаһ етмишәм.+ Ахмаглыг еләмишәм, јалварырам, гулуну бағышла».+  Давудун ҝөрүҹүсү Ҹада+ Јеһованын сөзү назил олду: 10  «Ҝет Давуда сөјлә ки, Јеһова белә дејир: “Гаршына үч сечим гојурам. Бирини сеч. Сәни о ҹүр ҹәзаландыраҹағам”». 11  Ҹад да Давудун јанына ҝәлиб деди: «Јеһова белә дејир: “Сеч: 12  ја өлкәдә үч ил аҹлыг олсун,+ ја үч ај дүшмән гылынҹы сәни јахалајыб мәғлуб етсин,+ ја да үч ҝүн Јеһованын гылынҹы — хәстәлик өлкәјә һаким кәсилсин,+ Јеһованын мәләји бүтүн Исраил мәмләкәтинә бәла ҝәтирсин”.+ Инди фикирләш, сөјлә, мәни ҝөндәрәнә нә ҹаваб верим». 13  Давуд Ҹада деди: «Мәнә чох чәтиндир. Гојма инсан әлинә дүшүм.+ Гој биз Јеһованын әлинә дүшәк, Онун мәрһәмәти бөјүкдүр».+ 14  Јеһова Исраилә хәстәлик ҝөндәрди+ вә Исраилдә 70 000 адам өлдү.+ 15  Үстәлик, Аллаһ Јерусәлими тар-мар етмәк үчүн мәләк ҝөндәрди. Јеһова ҝөрәндә ки, мәләк шәһәри тар-мар етмәк үзрәдир, халга јазығы ҝәлди+ вә халгы гыран мәләјә деди: «Бәсдир!+ Әл сахла!» Јеһованын мәләји јәбуси+ Орнанын* хырманынын+ јанында дурмушду. 16  Давуд башыны галдырыб ҝөрдү ки, Јеһованын мәләји әлиндәки сијрилмиш гылынҹы Јерусәлимә тәрәф узадыб јерлә ҝөј арасында дуруб.+ Чула бүрүнмүш+ Давуд вә ағсаггаллар үзүстә јерә дөшәндиләр.+ 17  Давуд Аллаһа деди: «Мәҝәр халгы мән сајмадым? Ҝүнаһ едән мәнәм, мән хәта етмишәм.+ Ахы бу јазыг гојунлар нә едибләр? Еј Аллаһым Јеһова, гој әлин мәнә, атамын евинә гаршы галхсын. Халгынын башына бу бәланы ҝәтирмә».+ 18  Јеһованын мәләји Ҹад васитәсилә+ Давуда билдирди ки, о ҝедиб јәбуси Орнанын хырманында Јеһоваја гурбанҝаһ тиксин.+ 19  Давуд Јеһованын ады илә данышан Ҹадын дедији кими, дуруб ҝетди. 20  Бу арада Орнан чеврилиб мәләји ҝөрдү. Јанында олан дөрд оғлу ҝизләнди. Орнан буғда дөјүрдү. 21  Давуд она тәрәф ҝәләндә Орнан ону ҝөрдү вә тез хырмандан чыхыб Давудун гаршысында јерәдәк тәзим етди. 22  Давуд Орнана деди: «Хырман јерини мәнә сат, орада Јеһоваја гурбанҝаһ тиким. Там гијмәтинә сат. Гој халгын үзәринә ҝәлән бәла дајансын».+ 23  Орнан Давуда деди: «Бујур, елә бил ки, өз мүлкүндүр. Гој ағам падшаһ истәдијини еләсин. Лап јандырма гурбаны үчүн һејван, одун әвәзи вәл+, тахыл тәгдимәси кими буғда да верирәм. Һәр шеји верирәм». 24  Давуд падшаһ исә Орнана деди: «Јох, буну сәндән өз гијмәтинә алаҹағам. Сәнин малыны һавајы ҝөтүрүб Јеһоваја вермәрәм, јандырма гурбаны тәгдим етмәрәм».+ 25  Беләҹә, Давуд һәмин јер үчүн Орнана 600 шекел* ағырлығында гызыл верди. 26  Давуд орада Јеһоваја гурбанҝаһ тикди,+ јандырма вә үнсијјәт гурбанлары тәгдим етди. О, Јеһованы чағырды, Аллаһ да јандырма гурбаны үчүн олан гурбанҝаһын үстүнә ҝөјдән од ҝөндәриб она ҹаваб верди.+ 27  Онда Јеһова мәләјә гылынҹыны гынына гајтармағы бујурду.+ 28  Давуд Јеһованын јәбуси Орнанын хырманында она ҹаваб вердијини ҝөрәндә Она орада гурбан ҝәтирмәјә башлады. 29  Амма о вахт Мусанын сәһрада Јеһова үчүн дүзәлтдији чадыр вә јандырма гурбаны үчүн олан гурбанҝаһ Ҝибјондакы сәҹдәҝаһда иди.+ 30  Лакин Давуд Аллаһа мүраҹиәт етмәк үчүн ора ҝедә билмирди, чүнки Јеһованын мәләјинин гылынҹындан горхурду.

Һашијәләр

Диҝәр вариант: әлејһдар.
2Иш 24:16 ајәсиндә Арунаһ.
Шекел 11,4 г-а бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.