Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Коринфлиләрә 4:1—21

МҮНДӘРИҸАТ

  • Нөкәрбашылар сәдагәтли олмалыдырлар (1—5)

  • Хидмәтчиләрин тәвазөкарлығы (6—13)

    • «Јазыланлардан кәнара чыхма» (6)

    • Мәсиһиләр дүнја үчүн тамашаја чеврилибләр (9)

  • Булус руһани өвладларына нәсиһәт верир (14—21)

4  Бизи Мәсиһин хидмәтчиләри вә Аллаһын мүгәддәс сирринин+ нөкәрбашылары кими танымалыдырлар.  Нөкәрбашыдан исә сәдагәт тәләб олунур.  Истәр мәни сиз сорғу-суала чәкин, истәр һәр һансы бир мәһкәмә, бунун мәним үчүн һеч бир әһәмијјәти јохдур. Һеч мән дә өзүмү сорғу-суала чәкмирәм.  Виҹданым һәр ҹәһәтдән раһатдыр. Амма бу мәни салеһ етмир. Мәни сорғу-суала чәкән Јеһовадыр.+  Буна ҝөрә дә Аға ҝәләнәдәк вахтындан әввәл һеч нәји мүһакимә етмәјин.+ Аға гаранлыгда ҝизләдилмиш шејләри ишыға чыхараҹаг, үрәкләрдәки нијјәтләри ашкар едәҹәк, онда һәр кәс Аллаһдан лајиг олдуғу тәрифи алаҹаг.+  Гардашлар, мән бунлары сиздән өтрү өзүмә вә Аполлоса+ тәтбиг етдим ки, сиз бизә бахыб «јазыланлардан кәнара чыхма» гајдасыны өјрәнәсиниз+ вә ловғаланыб бирини башгасындан үстүн тутмајасыныз.  Ахы сәни башгаларындан фәргләндирән нәдир? Мәҝәр һәр шеји Аллаһдан алмамысан?+ Әҝәр һәр шеји Аллаһдан алмысанса, онда нијә буну унудуб ловғаланырсан?  Олмаја, артыг дојмусунуз? Бәлкә, варланмысыныз? Јохса бизсиз һакимијјәт+ сүрмәјә башламысыныз? Каш сиз, доғрудан да, һөкмранлыға башлајајдыныз, онда бәлкә, биз дә сизинлә бәрабәр һакимијјәт сүрәрдик.+  Мәнә елә ҝәлир ки, Аллаһ биз һәвариләри өлүмә мәһкум едилмишләр+ кими, мејдана ахырынҹы олараг чыхарыб, чүнки биз дүнја үчүн, мәләкләр вә инсанлар үчүн бир тамашаја чеврилмишик.+ 10  Мәсиһә ҝөрә бизи ағылсыз сајырлар,+ сиз исә Мәсиһин давамчысы олдуғунуз үчүн өзүнүзү ағыллы һесаб едирсиниз. Биз зәифик, сиз исә ҝүҹлүсүнүз, сиз һөрмәтлисиниз, биз исә рүсвајчылыг ичиндәјик. 11  Индијәдәк аҹ-сусузуг,+ әјин-башымыз нимдашдыр, дөјүлүрүк+, евсиз-ешиксизик, 12  ағыр зәһмәтлә ишләјирик.+ Бизи писләјирләр, биз алгыш охујуруг.+ Бизи тәгиб едирләр, сәбирлә дөзүрүк.+ 13  Үстүмүзә гара јаханлара мүлајим ҹаваб веририк.+ Индијәдәк дүнјанын ҝөзүндә зир-зибил вә тулланты кимијик. 14  Елә билмәјин ки, бунлары сизи хәҹаләтли етмәк үчүн јазырам, хејр, сизи өз севимли балаларым билиб сизә өјүд-нәсиһәт верирәм. 15  Сизә Мәсиһин ардынҹа ҝетмәји өјрәдән минләрлә мүрәббиниз олса да, атаныз чох дејил. Чүнки мән Мәсиһ Иса вә мүждә васитәсилә сизин атаныз олдум.+ 16  Буна ҝөрә дә јалварырам, мәндән нүмунә ҝөтүрүн.+ 17  Ағаја хидмәтдә әзиз баламы, сәдагәтли Тимутини дә бундан өтрү јаныныза ҝөндәрирәм. О, һәр јердә, бүтүн јығынҹагларда Мәсиһ Исаја хидмәтдә+ ишләтдијим тәлим үсулларыны јадыныза салаҹаг. 18  Аранызда бәзиләри елә ловғаланыр ки, елә бил, мән бир дә оралара ҝәлмәјәҹәјәм. 19  Анҹаг Јеһова мәсләһәт билсә, мән бу јахынларда јаныныза ҝәлиб бу ловға-ловға данышанларын һүнәрини ҝөрәҹәјәм. Онларын сөзләри исә мәни гәтијјән марагландырмыр. 20  Ахы инсанын Аллаһын Падшаһлығына табе олмасы онун сөзләриндән јох, Аллаһын гүввәси илә етдији ишләрдән ҝөрүнүр. 21  Нә дејирсиниз? Јаныныза дәјәнәклә,+ јохса мәһәббәт вә һәлимликлә ҝәлим?

Һашијәләр