Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Ишмуил 7:1—17

МҮНДӘРИҸАТ

  • Сандыг Кирјат-Јаримдә (1)

  • Ишмуил халгы Јеһоваја хидмәт етмәјә сәсләјир (2—6)

  • Исраиллиләр Миспаһда гәләбә чалыр (7—14)

  • Ишмуил Исраилә һакимлик едир (15—17)

7  Кирјат-Јарим әһалиси ҝәлиб Јеһованын сандығыны апарды вә Әбунәдәбин тәпәдә олан евинә гојду.+ Онун оғлу Әлјазары Јеһованын сандығына кешикчи тәјин етдиләр.  Сандығын Кирјат-Јаримә ҝәтирилмәсиндән хејли мүддәт, дүз ијирми ил кечди. Бүтүн Исраил еви Јеһоваја үз тутду*.+  Онда Ишмуил исраиллиләрә деди: «Әҝәр бүтүн гәлбинизлә Јеһоваја дөнүрсүнүзсә,+ онда јад илаһлары,+ Әштурәт бүтләрини+ араныздан рәдд един, үрәјинизи тәрәддүд етмәдән Јеһоваја верин вә јалныз Она хидмәт един.+ О да сизи филиштлиләрин әлиндән гуртараҹаг».+  Исраиллиләр Бааллары вә Әштурәт бүтләрини атдылар, тәкҹә Јеһоваја хидмәт етмәјә башладылар.+  Ишмуил деди: «Бүтүн Исраили Миспаһа топлајын.+ Мән сизин үчүн Јеһоваја дуа едәҹәјәм».+  Онлар Миспаһда топлашдылар, һәмин ҝүн гујудан су чәкиб Јеһованын өнүндә јерә төкдүләр вә оруҹ тутдулар+. Орада исраиллиләр: «Биз Јеһоваја гаршы ҝүнаһ етмишик»,+ — дедиләр. Ишмуил Миспаһда исраиллиләрин һакими+ кими хидмәт етмәјә башлады.  Исраиллиләрин Миспаһда топлашмасы хәбәри филиштлиләрә чатды. Филишт һакимләри+ галхыб Исраилин үстүнә јүрүшә чыхдылар. Исраиллиләр буну ешидәндә ҹанларына горху дүшдү.  Онлар Ишмуилә дедиләр: «Дајанма, Аллаһымыз Јеһоваја јалвар. Гој дадымыза чатыб+ бизи филиштлиләрин әлиндән гуртарсын».  Ишмуил бир әмлик гузу ҝөтүрүб јандырма гурбаны+ олараг Јеһоваја тәгдим етди вә Јеһовадан Исраил үчүн имдад диләди. Јеһова она ҹаваб верди.+ 10  Ишмуил јандырма гурбаныны тәгдим едәркән Исраиллә дөјүшә ҝәлән Филишт гошунлары јахынлашырдылар. Јеһова һәмин ҝүн филиштлиләрин үстүнә шиддәтли илдырым чахдырды,+ филиштлиләрин арасына вәлвәлә салды.+ Беләликлә, филиштлиләр Исраилин гаршысында јенилдиләр.+ 11  Онда исраиллиләр Миспаһдан чыхдылар, филиштлиләри гыра-гыра Бејт-Гарын ҹәнубуна гәдәр говдулар. 12  Ишмуил бир даш ҝөтүрүб+ Миспаһла Јәшна арасына гојду вә «Јеһова индијә кими дадымыза јетишиб»,+ — дејәрәк адыны Ибнәзәр* гојду. 13  Беләликлә, филиштлиләр сусдурулду. Онлар бир дә Исраил торпағына сохулмадылар.+ Ишмуилин бүтүн өмрү боју Јеһованын әли филиштлиләрә гаршы олду.+ 14  Филиштлиләрин Екрондан Ҹата гәдәр Исраилдән алдығы шәһәрләр Исраилә гајытды. Исраил бу шәһәрләрә аид әразиләри дә филиштлиләрин әлиндән алды. Һәмчинин Исраиллә амориләрин арасында да сүлһ вар иди.+ 15  Ишмуил бүтүн өмрү боју Исраилә һакимлик етди.+ 16  О, һәр ил Бејтели+, Ҝилгалы+, Миспаһы+ ҝәзир, бүтүн бу јерләрдә Исраилә һакимлик едирди. 17  Амма сонра Рамаја+ гајыдырды, чүнки еви орада иди вә орада да Исраилә һакимлик едирди. Ишмуил орада Јеһоваја гурбанҝаһ тикди.+

Һашијәләр

Јахуд фәрјад етди.
Мәнасы: көмәк дашы.