Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Ишмуил 4:1—22

МҮНДӘРИҸАТ

  • Филиштлиләр сандығы әлә кечирир (1—11)

  • Әли илә оғуллары өлүр (12—22)

4  Ишмуил Аллаһын сөзүнү бүтүн Исраилә чатдырырды. О дөврдә Исраил филиштлиләрлә дөјүшмәјә ҝетди. Онлар Ибнәзәрин јахынлығында, филиштлиләр* исә Әфигдә дүшәрҝә гурдулар.  Филиштлиләр Исраиллә дөјүшмәк үчүн дүзүлдүләр. Дөјүш ағыр кечди. Филиштлиләр Исраили мәғлуб етдиләр вә дөјүш мејданында дөрд минә јахын адамы гырдылар.  Дөјүшчүләр дүшәрҝәјә гајыданда Исраил ағсаггаллары дедиләр: «Нәјә ҝөрә бу ҝүн Јеһова бизи филиштлиләрә мәғлуб етди?+ Ҝәлин Шилодан Јеһованын Әһд сандығыны ҝәтирәк.+ Гој јанымызда олсун вә бизи дүшмәнин әлиндән гуртарсын».  Беләҹә, халг Шилоја адам ҝөндәриб кәррублар үзәриндә* тахт гуран+ ордулар Аллаһы Јеһованын Әһд сандығыны ҝәтиртди. Әлинин ики оғлу Һүфни вә Фәнһас+ да Әһд сандығынын јанында иди.  Јеһованын Әһд сандығы дүшәрҝәјә дахил оланда исраиллиләр елә һајгырдылар ки, јер ләрзәјә ҝәлди.  Филиштлиләр һајгырты сәсләрини ешидиб дедиләр: «Ибраниләрин дүшәрҝәсиндән ҝәлән бу һајгырыглар нәдир белә?» Онлар өјрәндиләр ки, исраиллиләр Јеһованын сандығыны дүшәрҝәјә ҝәтирибләр.  Филиштлиләр горхуја дүшүб: «Аллаһ дүшәрҝәјә ҝәлиб!»+ — дедиләр. Онлар дедиләр: «Вај бизим һалымыза! Һәлә индијәдәк белә шеј олмајыб!  Вај һалымыза! Бу әзәмәтли Аллаһын әлиндән бизи ким гуртараҹаг? О, сәһрада мисирлиләри ҹүрбәҹүр бәлаларла гырыб-төкән Аллаһдыр.+  Еј филиштлиләр, ҹәсур олун! Мәрд дајанын ки, ибраниләр сизә гуллуг етдији кими,+ сиз онлара гуллуг етмәјәсиниз. Мәрд олун, вурушун!» 10  Филиштлиләр вурушуб исраиллиләри мәғлуб етдиләр.+ Исраиллиләрин һамысы өз чадырына гачды. Чох бөјүк гырғын олду вә Исраил тәрәфиндән 30 000 пијада дөјүшчү һәлак олду. 11  Үстәлик, Аллаһын сандығы дүшмән әлинә кечди. Әлинин ики оғлу, Һүфни вә Фәнһас исә өлдү.+ 12  Һәмин ҝүн бир бинјаминли дөјүш јериндән гачараг Шилоја ҝәлди. О, јахасыны ҹырмыш, башына торпаг төкмүшдү.+ 13  О ҝәләндә үрәји Аллаһын сандығындан өтрү әсән Әли јолун кәнарында, кәтилдә отуруб ҝөзләјирди.+ Һәмин адам шәһәрә ҝириб вәзијјәти хәбәр верәндә бүтүн шәһәр фәрјад гопарды. 14  Шивән сәсини ешидән Әли: «Бу нә сәс-күјдүр?» — дејә сорушду. Һәмин адам тез ҝәлиб хәбәри Әлијә дә сөјләди. 15  (Әлинин дохсан сәккиз јашы вар иди, онун ҝөзләри ҝөрмүрдү.+) 16  О, Әлијә деди: «Мән дөјүш јериндән ҝәлирәм. Елә бу ҝүн ҹәбһә хәттиндән гачмышам». Әли сорушду: «Оғлум, нә баш верди?» 17  Хәбәр ҝәтирән деди: «Исраиллиләр филиштлиләрин габағындан гачдылар. Халг бөјүк мәғлубијјәтә уғрады.+ Сәнин ики оғлун, Һүфни вә Фәнһас һәлак олду,+ Аллаһын сандығы исә дүшмән әлинә кечди».+ 18  Аллаһын сандығынын ады чәкилән кими Әли кәтилдән архасы үстә дарвазанын јанына јыхылды. О, гоҹа вә көк олдуғундан бојну сынды вә өлдү. Әли гырх ил Исраилдә һакимлик етмишди. 19  Онун ҝәлини, Фәнһасын арвады һамилә иди, доғмағына аз галмышды. Аллаһын сандығынын дүшмән әлинә кечдијини вә гајынатасы илә әринин өлдүјүнү ешидәндә гәфилдән ону санҹы тутду. О, санҹыдан бүкүлдү вә доғду. 20  Гадын ҹан верәндә јанындакы гадынлар дедиләр: «Горхма, оғлун олду». Амма о ҹаваб вермәди, онларын сөзүнә мәһәл гојмады. 21  Аллаһын сандығынын әлә кечмәсинә, гајынатасы илә әринин өлүмүнә+ ишарә едәрәк: «Исраилин шәрәфи әсир дүшдү»,+ — деди вә ушағын адыны Икбуд*+ гојду. 22  О деди: «Исраилин шәрәфи әсир дүшдү, чүнки Аллаһын сандығы дүшмән әлинә кечди».+

Һашијәләр

Бәзи мәнбәләрә әсасән, филистимлиләр.
Диҝәр вариант: арасында.
Мәнасы: шәрәф һарададыр?