Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Ишмуил 30:1—31

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әмалигәләр Сығлаға басгын едир (1—6)

    • Јеһова Давуда гүввәт верир (6)

  • Давуд әмалигәләри мәғлуб едир (7—31)

    • Давуд әсирләри ҝери гајтарыр (18, 19)

    • Гәнимәти бөлүшдүрмәклә бағлы ҝөстәриш (23, 24)

30  Давуд дәстәсилә үчүнҹү ҝүн Сығлаға+ чатды. Бу арада әмалигәләр+ ҹәнуба* вә Сығлаға басгын етмиш, Сығлағы тутуб шәһәрә од вурмушдулар.  Гадынлары вә кичикдән тутмуш бөјүјәдәк һамыны әсир апармышдылар.+ Амма һеч кәси өлдүрмәмишдиләр, адамлары ҝөтүрүб өз јоллары илә гајытмышдылар.  Давуд адамлары илә шәһәрә ҝирәндә ҝөрдү ки, шәһәр јаныб күлә дөнүб, гадынлар, гызлар, оғланлар әсир апарылыб.  Һамы һөнкүрүб ағлады, о гәдәр ағладылар ки, ахырда тагәтләри галмады.  Давудун ики арвады, јизраилли Аһнаам вә кармелли Набалын дул галмыш арвады Абигајил дә әсир ҝетмишди.+  Давуд чох сыхылырды, чүнки адамлар оғул-гызларынын әсир дүшмәсиндән гәзәбләнәрәк ону дашгалаг етмәк истәјирдиләр. Амма Давуд Аллаһы Јеһовадан гүввәт алды.+  Давуд Әхимәликин оғлу каһин Әбјатара+ деди: «Дөшлүјү бура ҝәтир».+ Әбјатар дөшлүјү Давудун јанына ҝәтирди.  Давуд Јеһовадан сорушду:+ «Басгынчылары тәгиб едим? Онлара чата биләрәм?» Аллаһ деди: «Тәгиб ет. Онлара чатаҹагсан, әсирләри гуртараҹагсан».+  Давуд дәрһал јанындакы 600 нәфәрлә+ јола дүшдү. Ҝәлиб Бесор вадисинә чатдылар. Адамлардан бир гисми орада галды. 10  Давуд 400 нәфәрлә јолуна давам етди, 200 нәфәр исә чох јорулдуғундан Бесор вадисини кечә билмәјиб орада галды.+ 11  Чөлдә бир мисирлијә раст ҝәлдиләр. Ону тутуб Давудун јанына ҝәтирдиләр. Она чөрәк, су вердиләр. 12  Бир дилим әнҹир лавашанасы, ики кишмиш лавашанасы вердиләр. Үч ҝүн, үч ҝеҹә онун дилинә нә су, нә чөрәк дәјмәмишди. Јејәндән сонра онун ҹанына тагәт ҝәлди. 13  Давуд ондан сорушду: «Кимин гулусан? Һарадансан?» О ҹаваб верди: «Мән мисирлијәм, бир әмалигәнин гулујам. Хәстәләндијим үчүн үч ҝүн әввәл ағам мәни атыб ҝетди. 14  Биз кәритиләрдән+ ҹәнуба, Јәһудаја вә Калибдән+ ҹәнуба басгын етмишдик, Сығлаға од вуруб јандырмышдыг». 15  Давуд она деди: «Мәни о басгынчыларын јанына апара биләрсән?» О деди: «Әҝәр Аллаһа анд ичсән ки, мәни өлдүрмәјәҹәксән, јахуд ағама гајтармајаҹагсан, сәни басгынчыларын јанына апарарам». 16  О, Давуду басгынчыларын јанына апарды. Онлар һәр јана сәпәләнмишдиләр. Филишт вә Јәһуда дијарында әлә кечирдикләри бөјүк гәнимәтә ҝөрә јејиб-ичиб бајрам едирдиләр. 17  Давуд сәһәр алагаранлыгдан та ахшамадәк онлары гырды. Дәвәләрә миниб гачан 400 нәфәрдән башга һеч ким сағ галмады.+ 18  Давуд әмалигәләрин апардығы һәр шеји гајтарды,+ өзүнүн ики арвадыны да хилас етди. 19  Онлар оғул-гызларыны, талан едилмиш малларыны ҝери гајтардылар.+ Һеч нәләри, нә хырда, нә дә бөјүк шејләри әскик чыхмады. Давуд бүтүн апарылмыш шејләри ҝери гајтарды. 20  О һәмчинин мал-гараны, гојун-гузуну да ҝөтүрдү. Давудун адамлары бу һејванлары өз сүрүләринин габағына гатыб апарыр вә «бу, Давудун гәнимәтидир» дејирдиләр. 21  Сонра Давуд јорғун олдугларындан онунла ҝедә билмәјиб Бесор вадисиндә галмыш 200 нәфәрин јанына ҝәлди.+ Онлар Давудла дәстәсинин пишвазына чыхдылар. Давуд јахынлашыб онларла һал-әһвал тутду. 22  Амма Давудла ҝедәнләрин арасында олан јарамаз вә бәдхаһ адамлар дедиләр: «Онлар бизимлә ҝетмәдиләр. Ҝери алдығымыз гәнимәтдән онлара һеч нә вермәјәҹәјик. Гој јалныз арвад-ушагларыны ҝөтүрүб ҝетсинләр». 23  Амма Давуд деди: «Јох, гардашларым, белә олмаз. Бунлары бизә Јеһова вериб. О, бизи горуду, үстүмүзә ҝәлән басгынчылары мәғлуб етди.+ 24  Сизин бу дедикләринизлә ким разылашар? Дөјүшә ҝедәнлә јүкләрин јанында галана ејни пај дүшәҹәк.+ Һамынын пајы бәрабәр олаҹаг».+ 25  Һәмин ҝүндән етибарән, Давуд буну бүтүн Исраил үчүн гајда вә ганун етди. 26  Давуд Сығлаға гајыдандан сонра гәнимәтдән бир гәдәр ҝөтүрүб достларына, Јәһуда ағсаггалларына ҝөндәрди вә деди: «Бујурун, бу, Јеһованын дүшмәнләриндән таланан гәнимәтдән сизә совгатдыр!» 27  О, Бејтел+, Неҝевдәки* Рамут, Јәттир+, 28  Аруир, Шифмут, Иштима+, 29  Рагал, јарәһмиилләрин+ шәһәрләринин, гәниләрин+ шәһәрләринин, 30  Һорма+, Борашан, Атах, 31  Һәбрун+ ағсаггалларына вә дәстәси илә олдуғу бүтүн јерләрә совгат ҝөндәрди.

Һашијәләр

Јахуд Неҝевә.
Јахуд ҹәнубдакы.