Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

1 Јәһја 2:1—29

МҮНДӘРИҸАТ

  • Иса ҝүнаһларымызы өртән кәффарә гурбаныдыр (1, 2)

  • Аллаһын әмрләринә риајәт етмәк (3—11)

    • Көһнә вә јени әһд (7, 8)

  • Јығынҹаға мүраҹиәт (12—14)

  • Дүнјаны севмәјин (15—17)

  • Мәсиһ әлејһдары илә бағлы хәбәрдарлыг (18—29)

2  Әзиз балаларым! Бунлары сизә јазырам ки, һеч бир ҝүнаһ иш тутмајасыныз. Әҝәр кимсә бир ҝүнаһ иш тутса, Атанын јанында салеһ олан Иса Мәсиһ+ кими јардымчымыз* вар.  О, тәкҹә бизим ҝүнаһларымызы+ дејил, бүтүн дүнјанын ҝүнаһларыны өртән+ кәффарә гурбаныдыр.+  Әҝәр онун әмрләринә риајәт едириксә, демәли, ону таныјырыг.  «Мән ону таныјырам» дејиб онун әмрләринә риајәт етмәјән адам јаланчыдыр вә белә адамда һәгигәт јохдур.  Амма онун сөзүнә әмәл едән адамда Аллаһ мәһәббәти, доғрудан да, камиллијә чатмышдыр.+ Бунун сајәсиндә онунла вәһдәтдә олдуғумузу билирик.+  Онунла вәһдәтдә олдуғуну дејән онун ҝетдији јолла јеримәлидир.+  Әзиз гардашларым, мән сизә јени јох, лап әввәлдән алдығыныз көһнә әмри јазырам.+ Бу көһнә әмр ешитдијиниз сөздүр.  Бунунла белә, сизә јени әмр — һәм онун риајәт етдији, һәм дә сизин риајәт етдијиниз әмри јазырам, чүнки гаранлыг кечиб ҝедир, һәгиги нур исә артыг шәфәг сачыр.+  Нурда олдуғуну сөјләјиб гардашына нифрәт едән+ адам һәлә дә гаранлыгдадыр.+ 10  Гардашыны севән нурда галыр+ вә ону бүдрәдәҹәк һеч нә јохдур. 11  Амма гардашына нифрәт едән гаранлыгдадыр вә гаранлыгда јеријир.+ Гаранлыг ҝөзләрини кор етдији үчүн о, һара ҝетдијини билмир+. 12  Сизә јазырам, әзиз балалар, чүнки онун ады наминә ҝүнаһларыныз бағышланыб.+ 13  Сизә јазырам, аталар, чүнки әзәлдән вар оланы танымысыныз. Сизә јазырам, ҹаванлар, чүнки сиз Шәрирә галиб ҝәлмисиниз.+ Сизә јазырам, ушаглар, чүнки сиз Атаны танымысыныз.+ 14  Сизә јазырам, аталар, чүнки сиз әзәлдән вар оланы танымысыныз. Сизә јазырам, ҹаванлар, чүнки сиз ҝүҹлүсүнүз,+ Аллаһын сөзү ичиниздәдир+ вә сиз Шәрирә галиб ҝәлмисиниз.+ 15  Дүнјаны вә дүнјадакы шејләри севмәјин.+ Дүнјаны севән адамын гәлбиндә Атаја мәһәббәт јохдур,+ 16  чүнки дүнјадакы һәр шеј — ҹисмин истәји,+ ҝөзләрин истәји+ вә варын нүмајишә гојулмасы* Атадан дејил, дүнјадандыр. 17  Дүнја өз истәкләри илә бәрабәр кечиб ҝедир,+ Аллаһын истәјини јеринә јетирән исә әбәди јашајыр.+ 18  Балалар, бу сон саатдыр. Ешитдијиниз кими, Мәсиһ әлејһдары ҝәлир+ вә артыг чохлу Мәсиһ әлејһдары пејда олуб.+ Бундан билирик ки, сон саатдыр. 19  Онлар арамыздан чыхыблар, лакин бизим кими дејилдиләр;+ әҝәр бизим кими олсајдылар, бизимлә галардылар. Онлар арамыздан она ҝөрә чыхдылар ки, һамынын бизим кими олмадығы мәлум олсун.+ 20  Сиз Мүгәддәс Аллаһ тәрәфиндән мәсһ олунмусунуз;+ һамыныз һәгигәти билирсиниз. 21  Сизә һәгигәти+ билмәдијиниз үчүн јох, әксинә, билдијиниз үчүн јазырам. Һәм дә она ҝөрә ки, һәгигәтдән јалан доғмур.+ 22  Исанын Мәсиһ олдуғуну инкар едән јаланчы дејилсә, бәс нәдир?+ Атаны вә Оғулу инкар едән Мәсиһ әлејһдарыдыр.+ 23  Оғулу инкар едән Ата илә вәһдәтдә дејил.+ Оғула инандығыны ачыг-ашкар ҝөстәрән+ исә Ата илә вәһдәтдәдир.+ 24  Сизә ҝәлинҹә, гој лап әввәлдән ешитдикләриниз сиздә јашасын.+ Лап әввәлдән ешитдикләриниз сиздә јашајарса, сиз һәм Оғул, һәм дә Ата илә вәһдәтдә галаҹагсыныз. 25  Үстәлик, Онун бизә вәди будур: әбәди һәјат.+ 26  Бүтүн бу јаздыгларым сизи аздырмаға ҹәһд ҝөстәрәнләр барәсиндәдир. 27  Сизә ҝәлдикдә исә, Ондан алдығыныз мәсһ+ сиздәдир вә кимсәнин сизи өјрәтмәсинә еһтијаҹ јохдур. Ондан алдығыныз мәсһ һәгигәтдир, јалан дејил, о сизә һәр шеји өјрәдир.+ О, сизи өјрәтдији кими, сиз дә сизи мәсһ едәнлә вәһдәтдә галын.+ 28  Беләликлә, әзиз балалар, онунла вәһдәтдә галын ки, о зүһур едәндә алныачыглыгла даныша биләк+ вә онун һүзуру* заманы өнүндә хәҹаләт чәкмәјәк. 29  Онун салеһ олдуғуну билирсинизсә, салеһ ишләр ҝөрәнин дә, Аллаһын өвлады олдуғуну билирсиниз.+

Һашијәләр

Јахуд вәкилимиз.
Јахуд инсанын өз вары илә ловғаланмасы.
Һүзур — мүәјјән јердә олма. Лүғәтә бах.