Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әјјуб 42:1—17

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әјјубун Јеһоваја ҹавабы (1—6)

  • Үч јолдаша мәзәммәт (7—9)

  • Әјјубун фираванлығы гајыдыр (10—17)

    • Әјјубун оғланлары вә гызлары (13—15)

42  Онда Әјјуб Јеһоваја деди:   «Инди билдим ки, Сән һәр шејә гадирсән,Гәт етдијин елә бир шеј јохдур ки, ҝерчәкләшдирә билмәјәсән.+   Сән дедин: “Кимдир бу, авам-авам данышыб, нијјәтимин үстүнә көлҝә салан?”+ Мән надан-надан данышдым,Билмәдијим, һејрәтамиз шејләрдән бәһс етдим.+   Дедин: “Инди гулаг ас, Мән данышаҹағам, Мән сорушаҹағам, сән дә Мәнә де”.+   Гулағым Сәнин сорағыны алмышды,Инди исә Сәни ҝөзүм ҝөрүр.   Буна ҝөрә сөзләрими ҝери ҝөтүрүрәм,+Торпаг ичиндә, күл ичиндә төвбә едирәм».+  Јеһова Әјјубла данышыб гуртарды. Сонра Јеһова тәһмани Әлифәзә деди: «Сәнә вә сәнин ики јолдашына+ бәрк гәзәбләнмишәм. Чүнки сиз гулум Әјјубдан фәргли олараг, Мәним барәмдә һәгигәти данышмадыныз.+  Инди једди буға, једди гоч ҝөтүрүб гулум Әјјубун јанына ҝедин вә өзүнүздән өтрү јандырма гурбаны тәгдим един. Гулум Әјјуб да сиздән өтрү дуа едәҹәк.+ Мән онун хаһишини гәбул едәҹәјәм вә ахмаглыг етдијинизә ҝөрә, гулум Әјјубдан фәргли олараг, Мәним барәмдә һәгигәти данышмадығыныза ҝөрә сизә ҹәза вермәјәҹәјәм».  Тәһмани Әлифәз, шуһи Билдад вә нәһмати Сөфәр ҝедиб Јеһованын дедикләрини јеринә јетирдиләр. Јеһова да Әјјубун дуасыны гәбул етди. 10  Әјјуб јолдашларындан өтрү дуа етдикдән+ сонра Јеһова ону әзабдан гуртарды+ вә она әввәлки фираванлығыны гајтарды. Јеһова онун вар-дөвләтини әввәлкиндән икигат артырды.+ 11  Әјјубун бүтүн баҹы-гардашлары, кечмиш достлары+ јанына ҝәлиб сүфрәсиндә әјләшдиләр. Онлар онун дәрдинә шәрик олуб, Јеһованын изни илә Әјјубун башына ҝәлмиш бәлалардан өтрү она тәсәлли вердиләр. Онларын һәр бири Әјјуба бир парча ҝүмүш вә гызыл үзүк бәхш етди. 12  Беләҹә, Јеһова Әјјуба өмрүнүн сонракы илләриндә әввәлкиндән чох хејир-бәрәкәт верди.+ Онун он дөрд мин гојуну, алты мин дәвәси, мин ҹүт мал-гарасы вә мин диши ешшәји олду.+ 13  Әјјубун јенидән једди оғлу вә үч гызы олду.+ 14  О, биринҹи гызына Јәмимә, икинҹисинә Гәзијә, үчүнҹүсүнә исә Гәрәнһәффиг ады гојду. 15  Бүтүн мәмләкәтдә Әјјубун гызларына ҝөзәлликдә тај јох иди. Аталары онлара да гардашлары илә бәрабәр мирас верди. 16  Бундан сонра Әјјуб јүз гырх ил јашады вә дөрд нәслә гәдәр нәвә-нәтиҹә ҝөрдү. 17  Әјјуб узун өмүр сүрдү вә һәјатдан дојмуш һалда вәфат етди.

Һашијәләр