Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әјјуб 33:1—33

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әјјуб өзүнү Аллаһдан һаглы сајдығы үчүн Әлиһу ону гынајыр (1—33)

    • Аллаһ фидјә тапыр (24)

    • Ҹаванлыгдакы ҝүмраһлыға гајыдыш (25)

33  Инди исә, Әјјуб, мәни динлә,Сөзләримә гулаг ас.   Ағзымы ачаҹағам,Дилим данышаҹаг.   Сөзләрим үрәјимин дүзлүјүндән хәбәр верир,+Дилим билдикләрими дүз данышаҹаг.   Мәни јарадан Аллаһын руһудур,+Мәнә һәјат верән Гүдрәт Саһибинин нәфәсидир.+   Баҹарырсанса, мәнә ҹаваб вер,Дәлилләрини ҝәтир, чых гаршыма.   Бах, Аллаһын өнүндә мән дә, сән дә ејнијик,Мән дә ҝилдән дүзәлдилмишәм.+   Буна ҝөрә мәндән горхма,Сөзләрим ағыр олуб сәни әзмәсин.   Анҹаг дедикләрин гулағымдадыр,Сөзләрини инди дә ешидирәм.   Дејирсән: “Мән пакам, тәгсирсизәм,+Тәмизәм, гәбаһәтим јохдур.+ 10  Лакин Аллаһ мәнә гаршы бәһанә ахтарыр,Мәни Өзүнә дүшмән саныр.+ 11  Ајагларыма бухов вурурсан,Бүтүн јолларымы арашдырырсан”.+ 12  Бу јердә сән һагсызсан, будур сәнә ҹавабым: Аллаһ фани инсандан гат-гат үстүндүр!+ 13  Нијә Ондан шикајәтләнирсән?+ Сәнин һеч бир сөзүнә ҹаваб вермәдији үчүн?+ 14  Һеч ким мәһәл гојмаса да,Аллаһ бир кәрә дејир, ики кәрә дејир 15  Ҝеҹә јухуда, рөјада,+Инсан дәрин јухуја ҝедәндә,Јатағында ујујанда. 16  О вахт онун гулағыны ачыр,+Она нәсиһәтини ашылајыр ки, 17  Инсаны пис әмәлдән дөндәрсин,+Тәкәббүрдән узаг сахласын.+ 18  Аллаһ инсанын ҹаныны гәбирдән*,+Һәјатыны гылынҹдан горујур. 19  Һәм дә јатағында чәкдији ағрылар,Сүмүкләриндә кәсилмәјән сызылтылар инсана нәсә өјрәдир. 20  Бүтүн варлығы илә чөрәкдән икраһ едир,Ләзиз тәамы белә, рәдд едир.+ 21  Әти әријиб јох олур,Сүмүкләри үзә чыхыр. 22  Ҹаны гәбрә,Һәјаты өлүм ҝәтирәнләрә јахынлашыр. 23  Бир гасид*,Мининин ичиндән бир һавадарИнсана әмәлисалеһлији өјрәдәрсә, 24  Аллаһ она лүтф ҝөстәриб дејәр:“Ону гәбирдән гуртар!+ Мән фидјә тапмышам!+ 25  Гој бәдәни ҝәнҹлик чағындакындан да тәравәтли* олсун,+Ҹаванлыгдакы ҝүмраһлығына гајытсын”.+ 26  О јалварар,+ Аллаһ ону гәбул едәр.О, севинҹ һајгыртысы илә Аллаһын ҹамалына бахар,Аллаһ да фани инсаны јенидән Өз доғрулуғуна говушдурар. 27  Онда инсан башгаларына ҹар чәкәр:“Ҝүнаһ етдим,+ дүзү әјри етдим,Лакин лајигли ҹәзамы алмадым*. 28  О, ҹанымы гуртарды, гәбрә дүшмәјә гојмады,+Һәјат нуру ҝөрәҹәјәм”. 29  Бәли, Аллаһ бүтүн бунларыИнсан үчүн ики дәфә, үч дәфә едир ки, 30  Ону гәбирдән гајтарсын,Һәјат нуру илә ишыгландырсын.+ 31  Диггәт вер, Әјјуб, бир гулаг ас! Сүкут ејлә, гој сөзүмә давам едим. 32  Ҝәл ки демәјә сөзүн варса, де мәнә. Даныш, сәни һаглы чыхармаг истәјирәм. 33  Амма сөзүн јохдурса, мәни динлә,Сүкут ејлә, гој сәнә һикмәт ашылајым».

Һашијәләр

Јахуд чухурдан.
Јахуд мәләк.
Јахуд сағлам.
Диҝәр вариант: бу, мәнә хејир ҝәтирмәди.