Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әјјуб 31:1—40

МҮНДӘРИҸАТ

 • Әјјуб камиллијини мүдафиә едир (1—40)

  • «Ҝөзләримлә әһд бағламышам» (1)

  • «Гој Аллаһ мәни дүз тәрәзидә чәксин» (6)

  • Зинакар олмајыб (9—12)

  • Пулпәрәст олмајыб (24, 25)

  • Бүтпәрәст олмајыб (26—28)

31  Ҝөзләримлә әһд бағламышам,+ Бир гыза пис ҝөзлә неҹә баха биләрәм?+   Белә етсәм, Аллаһ мәнә һансы пајы верәр?Уҹалардакы Гүдрәт Саһиби һансы мирасы верәр?   Мәҝәр һагсызларын башына бәла ҝәлмир?Бәдбәхтлик бәдәмәл адамлара үз вермир?+   Мәҝәр О, мәним јолларымы ҝөрмүр?+Мәҝәр һәр аддымымы сајмыр?   Һеч мән јалан јолунда* аддымламышам? Һијлә-кәләк далынҹа гачмышам?+   Гој Аллаһ мәни дүз тәрәзидә чәксин,+Садиг олдуғуму ҝөрсүн.+   Әҝәр ајағым һагг јолундан чыхыбса,+Үрәјим ҝөзләримин ардынҹа ҝедибсә,+Әлим чиркаба булашыбса,   Гој сәпдијим тохуму башгасы јесин,+Әкдијим көкүндән гопарылсын*.   Әҝәр бир гадынын торуна дүшмүшәмсә,+Гоншумун гапысыны пусмушамса,+ 10  Гој арвадым башгасынын дәнини үјүтсүн,Онун јанына јад кишиләр ҝирсин.+ 11  Ахы бу, абырсыз һәрәкәт оларды,Мәһкәмәлик иш сајыларды.+ 12  Бу, мәһведиҹи јанғын оларды,+Мәһсулуму көкүнәдәк јандыран алов оларды. 13  Әҝәр гул-гарабашымын шикајәтини рәдд едиб,Һагсызлыг етмишәмсә, 14  Аллаһла үз-үзә дајананда нә едәрәм? Мәни һагг-һесаба чәкәндә нә ҹаваб верәрәм?+ 15  Мәҝәр ана бәтниндә мәни јарадан онлары да јаратмајыб?+ Һәр биримизә бәтндә гурулуш верән О дејил?+ 16  Әҝәр касыба истәдијини вермәмишәмсә,+Дул гадынын ҝөзүнү кәдәрә гәрг етмишәмсә,+ 17  Тикәми тәк јејибЈетимә вермәмишәмсә+ 18  (Һәрчәнд ҝәнҹлијимдән бәри она аталыг етмишәм,Ушаглығымдан бәри дул гадыны ганадым алтына алмышам), 19  Әҝәр үстүнү өртмәјә бир шеји олмајан касыбы,Әјин-башы олмадығындан тәләф оланы ҝөрүб јан кечмишәмсә,+ 20  О, гојунларымын јуну илә исинәндәМәнә алгыш охумајыбса,+ 21  Шәһәр дарвазасында+ мәндән көмәк уман* јетимәЈумруг ҝөстәриб һәдәләмишәмсә,+ 22  Гој голум чијнимдән гопуб дүшсүн,Әлим дирсәкдән гырылсын. 23  Ахы Аллаһын бәласындан горхурдум.Онун әзәмәти гаршысында дура билмәздим. 24  Әҝәр гызыла ҝүвәнмишәмсә,Јахуд саф гызыла: “Архам сәнсән”,+ — демишәмсә, 25  Әҝәр вар-дөвләтимин чохлуғу илә,+Мал-мүлкүмүн чохлуғу илә фәхр етмишәмсә,+ 26  Әҝәр парлајан ҝүнәшә,Фүсункарлыгла ҝәрдиш едән аја баханда+ 27  Көнлүм ҝизлиҹә алданыбса,Әлимлә онлара өпүш ҝөндәриб ситајиш етмишәмсә,+ 28  Бу да мәһкәмәлик иш оларды,Чүнки ҝөјдәки Аллаһы данмыш олардым. 29  Һеч мән дүшмәнимин һәлакына севинмишәм?+Јахуд башына бәла ҝәләндә шадланмышам? 30  Јох, гојмамышам дилим ҝүнаһа батсын,Онун ҹанына гарғыш етмәмишәм.+ 31  Мәҝәр чадырымдакы адамлар“Онун вердији јемәкдән дојмајан тапылармы?” демирдиләр?+ 32  Бир гәриб дә ҝеҹә күчәдә галмазды,+Гапым јолчуларын үзүнә ачыг иди. 33  Мәҝәр башгалары кими асилијими өрт-басдыр етмишәм,+Тәгсирими гојнумда ҝизләтмишәм? 34  Олмаја, ҹамаатын фикриндән горхдуғум үчүн,Ел нифрәтиндән дәһшәтә ҝәлдијим үчүнСусмушам, гапыдан бајыра чыхмамышам? 35  Каш мәни бир динләјән олајды!+ Сөзүмүн ахырында имза гојардым. Гој Гүдрәт Саһиби мәнә һај версин!+ Каш рәгибим бүтүн иддиасыны бир сәнәдә јазајды! 36  Ону чијнимдә ҝәздирәрдим,Таҹ кими башыма гојардым. 37  Аддымбашы Она һесабат верәрдим,Һүзуруна алныачыг, шаһзадә кими ҝәләрдим. 38  Әҝәр торпағым мәнә ҝөрә фәрјад едибсә,Шырымлары бирҝә ағлајыбса, 39  Әҝәр мәһсулуну һавајы јемишәмсә,+Торпаг саһибләрини чар-начар гојмушамса,+ 40  Онда гој буғда јеринә гангал,Арпа әвәзинә алаг* јетирсин». Бурада Әјјубун сөзләри битир.

Һашијәләр

Диҝәр вариант: фырылдагчыларла гоша.
Јахуд нәслимин көкү кәсилсин.
Диҝәр вариант: шәһәр дарвазасында тәрәфдарларымы ҝөрәндә.
Јахуд пис ијли алаг оту.