Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әјјуб 24:1—25

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әјјубун ҹавабынын давамы (1—25)

    • Нијә Аллаһ һөкм вахтыны тәјин етмир? (1)

    • Аллаһын пислијә мәһәл гојмадығыны дејир (12)

    • Ҝүнаһ саһибләри гаранлығы севирләр (13—17)

24  Нијә Гүдрәт Саһиби һөкм вахтыны тәјин етмир?+ Нијә Ону таныјанлар Онун ҝүнүнү* ҝөрмүр?   Адамлар сәрһәд нишанларыны дәјишдирир,+Гојун-гузулары оғурлајыб өз өрүшләринә апарыр.   Јетим-јесирин улағыны апарырлар,Дул гадынын өкүзүнү ҝиров ҝөтүрүрләр.+   Касыб-кусубу итәләјиб јолдан салырлар.Дүнјанын фағырлары ҝизләнмәјә мәҹбурдур.+   Касыблар чөл ешшәји+ кими јемәк ахтарыр,Балалары үчүн чөл-бијабанда чөрәк ахтарыр.   Башгасынын тарласында мәһсул топламалы олурлар*,Шәр адамын үзүмлүјүндә башаг јығырлар.   Ҝеҹә чылпаг јатырлар,+Сојугда үстләрини өртмәјә һеч нәләри јохдур.   Дағларда јаған лејсандан исланырлар,Далдаланаҹаг тапмајыб гајаја сығынырлар.   Шәр адамлар атасыз ушағы дөшдән ајырыр.+Јохсулларын палтарыны ҝиров ҝөтүрүрләр.+ 10  Онлары вадар едирләр ки, лүт, чылпаг,Аҹ-јалаваҹ тахыл дәрзләри дашысынлар. 11  Ҝүнорта истидә бағ һасарлары арасында әлләширләр*,Үзүмсыханда үзүм тапдалајыр, өзләри исә сусузлугдан јанырлар.+ 12  Шәһәрдән өләнләрин зарылтысы ҝәлир,Ағыр јараланмыш адамлар имдад диләјир,+Аллаһ исә бүтүн бунлара мәһәл гојмур*. 13  Еләләри вар ки, нура гаршы чыхыр,+Нурун јолуну танымыр,Јоллары илә ҝетмирләр. 14  Гатил ҝүн доғанда галхыр,Фағыры, касыбы өлдүрүр,+Ҝеҹә исә оғурлуг едир. 15  Зинакар гаш гаралан вахты ҝөзләјир.+“Һеч ким мәни ҝөрмәз!”+ — дејиб Үзүнү өртүр. 16  Онлар гаранлыгда ев јарыр,Ҝүндүз чөлә чыхмыр, Ҝүн ишығындан гачыр.+ 17  Сәһәр онлар үчүн зүлмәтә бәрабәрдир,Ахы зүлмәтин дәһшәти онлара танышдыр. 18  Ди ҝәл, сел-су онлары сүрәтлә апарыр, Торпаглары ләнәтләнәҹәк,+ Үзүм бағларына гајытмајаҹаглар. 19  Гураглыг вә исти гары әридиб апардығы кими,Мәзар* да ҝүнаһкары апараҹаг.+ 20  Анасы ону унудаҹаг, торпаг гурду бәдәнини јејәҹәк, Хатирәләрдән силинәҹәк.+ Һагсызлыг ағаҹтәк гырылыб-сынаҹаг. 21  Ҝүнаһкар адам сонсуз гадыны сојуб-талајыр,Дул гадына һагсызлыг едир. 22  Аллаһ голузорлулары гүдрәти илә јыхаҹаг.Јүксәлсәләр дә, онларын һәјатына зәманәт јохдур. 23  Аллаһ јол верир ки, онлар архајын-архајын јашасынлар,+Амма онларын һәр аддымына ҝөз гојур.+ 24  Гыса мүддәтә уҹалыр, сонраса јох олурлар.+ Ашағы салынырлар,+ һамы кими, онлары да јығырлар,Сүнбүл кими кәсирләр. 25  Инди ким мәни јаланчы чыхара биләр?Ким сөзүмү тәкзиб едә биләр?»

Һашијәләр

Јәни Онун һөкм ҝүнүнү.
Диҝәр вариант: тарлада јем топламалы олурлар.
Диҝәр вариант: јағ сыхырлар.
Диҝәр вариант: Аллаһ һеч кими тәгсирли чыхармыр.
Ибр. шеол. Лүғәтә бах.