Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әшија 3:1—26

МҮНДӘРИҸАТ

  • Рәһбәрләр халгы јолдан чыхарыр (1—15)

  • Сионун әдалы гызларына һөкм (16—26)

3  Будур, Рәбб, ордулар Аллаһы ЈеһоваЈерусәлимлә Јәһудадан һәр ҹүр дајағы, тәминаты,Чөрәји вә сују кәсәҹәк,+   Иҝиди вә ҹәнҝавәри,Һакими, пејғәмбәри+, фалчыны, ағсаггалы,   Әллибашыны+, әјаны, мәсләһәтчини,Уста сеһрбазы, пүхтә ҹадуҝәри јох едәҹәк.+   Онларын үзәринә ушаглары башчы гојаҹағам,Сәбатсызлар онлара рәһбәрлик едәҹәк.   Инсан инсана,Јолдаш јолдаша зүлм едәҹәк.+ Ушаг гоҹаја гаршы,Рәијјәт мөһтәрәм адама гаршы азғынлыг едәҹәк.+   Һәр кәс атасынын евиндәки гардашыны тутуб дејәҹәк: «Сәнин әјниндә әба вар, ҝәл бизә башчы ол. Гој бу харабалыглар сәнин ихтијарында олсун».   Гардашы исә о ҝүн етираз едиб дејәҹәк: «Мән јаранызы сарыја билмәрәм.Евимдә нә чөрәк вар, нә дә либас, Мәни халгын үзәринә башчы гојмајын».   Јерусәлим бүдрәди,Јәһуда јыхылды,Чүнки сөзләри дә, әмәлләри дә Јеһоваја гаршыдыр,Ҹалал Саһибинин өнүндә дикбашлыг едирләр.+   Сифәтләри әлејһләринә шәһадәт едир.Онлар Сәдум кими өз ҝүнаһларыны ҹар чәкирләр,+Буну ҝизләтмирләр. Вај онларын һалына! Өзләри өз башларына бәла ҝәтирирләр. 10  Салеһләрә дејин, хош онларын һалына,Әмәлләринин бәһрәсини ҝөрәҹәкләр.+ 11  Пис адамынса вај һалына! Башына бәла ҝәләҹәк,Әмәлләри габағына чыхаҹаг! 12  Халгымы гул кими ишләдирләр,Халгымы гадынлар идарә едир. Еј халгым, рәһбәрләриниз сизи јолдан чыхарыр,Сизи аздырыр.+ 13  Јеһова халглары мүһакимә етмәк,Һөкмүнү онлара билдирмәк үчүн ајаға галхыр. 14  Јеһова халгынын ағсаггалларына, башчыларына һөкм кәсәҹәк. «Сиз үзүмлүјү јандырыб күлә чевирдиниз,Јохсуллары талајыб евләринизи долдурдунуз.+ 15  Һансы ҹүрәтлә халгымы әзирсиниз,Фәгирләрә олмазын зүлм едирсиниз?»+ — дејир Күлли-Ихтијар Саһиби, ордулар Аллаһы Јеһова. 16  Јеһова дејир: «Мадам ки Сион гызлары гүррәлидир,Башыны дик тутуб ҝәзир,Ҝөз-гаш ојнадыр, әда илә јеријир,Ајағындакы хал-халлары ҹинҝилдәдир, 17  Јеһова да Сион гызларынын башына готур салаҹаг.Јеһова онларын алныны чылпаг гојаҹаг.+ 18  О ҝүн Јеһова онларын бәр-бәзәкли хал-халларыны,Баш бәзәкләрини*, ајпара шәкилли зинәтләрини+ дартыб гопараҹаг. 19  Сырғаларыны, голбагларыны, өрпәкләрини, 20  Шалларыны, ајаг бәзәкләрини, кәмәрләрини,Әтир мүҹрүләрини, һәмаилләрини, 21  Үзүкләрини, бурун һалгаларыны, 22  Бајрам либасларыны, үст палтарларыны, хәләтләрини, чанталарыны, 23  Әл ҝүзҝүләрини,+ кәтан палтарларыны,Чалмаларыны, өртүкләрини әлләриндән алаҹаг. 24  О ҝүн балзам јағынын+ әтри јеринә үфунәт гохаҹаг,Кәмәр јеринә кәндир,Сач дүзүмү јеринә кечәллик,+Баһалы либас әвәзинә чул,+Ҝөзәллик јеринә дамға олаҹаг. 25  Кишиләриниз гылынҹдан кечириләҹәк,Иҝидләриниз дөјүшдә гырылаҹаг.+ 26  Шәһәрин дарвазалары налә чәкиб јас тутаҹаг,+Шәһәр бомбош галаҹаг, јерә чөкәҹәк».+

Һашијәләр

Һәрфән: хырда ҝүнәшләрини. Еһтимал ки, бу бәзәкләр ҝөј ҹисимләри шәклиндә иди.