Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әрәмја 46:1—28

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мисир барәдә пејғәмбәрлик (1—26)

    • Навуходоносор Мисири тутаҹаг (13, 26)

  • Исраилә вәдләр (27, 28)

46  Јеһовадан Әрәмја пејғәмбәрә халглар барәдә сөз назил олду.+  Мисир+ барәдә, Фәрат чајынын кәнарында олан, Јәһуда падшаһы Јушијјә оғлу Јәһјакимин һакимијјәтинин дөрдүнҹү илиндә+ Бабил падшаһы Навуходоносорун Кархемишдә мәғлуб етдији фирон Неһонун+ ордусу илә бағлы бу сөз назил олду:   «Кичик, бөјүк галханларынызы һазырлајын,Дөјүшә атылын.   Еј сүвариләр, атлары јәһәрләјин, минин. Дәбилгәнизи тахыб јеринизи тутун. Низәләринизи итиләјин, зиреһинизи ҝејинин.   “Бу нәдир ҝөрүрәм? Онлар дәһшәт ичиндә ҝери чәкилирләр, дөјүшчүләр дармадағын олублар. Тәлаш ичиндә гачырлар, дөјүшчүләр архаја да бахмырлар. Һәр јаны дәһшәт бүрүјүб”, — бәјан едир Јеһова.   “Ајагдан ити оланлар гача билмир, дөјүшчүләр ҹаныны гуртара билмир. Шималда Фәрат чајынын кәнарындаБүдрәјиб јыхылдылар”.+   Нил кими галхан,Ҝурсулу чајлар кими ҹошан бу кимдир белә?   Нил кими галхан,Ҝурсулу чајлар кими ҹошан Мисирдир.+О дејир: “Галхыб јер үзүнү басаҹағам. Шәһәри, сакинләрини мәһв едәҹәјәм”.   Шаһә галхын, еј атлар! Дәли кими сүрүн, еј арабалар! Әлиндә низә тутан Куш, Пут дөјүшчүләри,+Ох ојнадыб каман ҝәрән Лудим+ дөјүшчүләри+Ирәли ҝетсин! 10  О ҝүн Күлли-Ихтијарын, ордулар Аллаһы Јеһованын ҝүнүдүр. О, һәмин ҝүн дүшмәнләриндән гисас алаҹаг. Гылынҹ онлары јејиб-дојаҹаг, ганларыны ичиб сусузлуғуну јатыраҹаг. Чүнки Күлли-Ихтијар, ордулар Аллаһы Јеһова шималда Фәрат чајынын кәнарында гурбан кәсәҹәк.+ 11  Еј бакирә Мисир гызы,Ҝилада галхыб орадан балзам ал.+ Наһаг јерә мәлһәмләрини артырдын,Онсуз да дәрдинә әлаҹ јохдур.+ 12  Халглар сәнин рүсвајчылығындан хәбәр тутду,+Фәрјадын өлкәни бүрүјүб. Чүнки дөјүшчүләр бир-биринәИлишиб јыхылырлар». 13  Бабил падшаһы Навуходоносорун ҝәлиб Мисири дармадағын едәҹәји барәдә Әрәмја пејғәмбәрә Јеһовадан назил олан сөз будур:+ 14  «Буну Мисирдә бәјан един, Мигдолда+ ҹар чәкин. Нофда, Тәфнисдә+ елан един. Дејин: “Јеринизи тутун, һазырлашын,Гылынҹ јан-јөрәниздә олан һәр шеји јејиб-битирәҹәк. 15  Нијә ҝүҹлү адамларыныз јох олду? Онлар јерләриндә дура билмәдиләр,Јеһова онлары итәләјиб јыхды. 16  Чохлу адам бүдрәјир, јыхылыр. Бир-биринә дејир: “Дур, амансыз гылынҹын әлиндән гачыбЈурдумуза, халгымызын јанына гајыдаг”. 17  Орада ҹар чәкирләр:“Мисир һөкмдары фирон јаландан ҝурулдајыр,О, фүрсәти фөвтә верди”.+ 18  Ады ордулар Аллаһы Јеһова олан һөкмдар бәјан едир: “Варлығыма анд олсун,Табур+ дағлар арасында,Кармел+ дәниз саһилиндә неҹә ҝөрүнүрсә, о* да о ҹүр ҝәләҹәк. 19  Еј Мисирдә јашајан гыз,Әсирлијә ҝетмәк үчүн боғчаны јығ, Чүнки Ноф дәһшәтли һала дүшәҹәк,Она од вуруб јандыраҹаглар*, сакинсиз гојаҹаглар.+ 20  Мисир ҝөзәл дүјәјә охшајыр,Амма шималдан үстүнә мозалан ҝәләҹәк. 21  Муздлу әсҝәрләри көк данаја охшајыр,Амма онлар да чеврилиб гачдылар. Јерләриндә дура билмәдиләр.+Чүнки онлары фәлакәт ҝүнү,Һагг-һесаб ҝүнү һаглајыб”. 22  “О, гыврылан илан кими фышылдајыр,Чүнки ағаҹ кәсәнләр кими балта илә,Бөјүк гүввә илә онун ардынҹа ҝәлирләр. 23  Кечилмәз ҝөрүнсә дә, мешәсини гыраҹаглар, — бәјан едир Јеһова. Чүнки онлар чәјирткәләрдән дә чохдурлар, саја-һесаба ҝәлмирләр. 24  Мисир гызы рүсвај олаҹаг. Шимал халгынын әлинә вериләҹәк”.+ 25  Исраилин Аллаһы, ордулар Аллаһы Јеһова белә дејир: “Инди Но*+ шәһәринин Амунуна, фирона, Мисирә, онун аллаһларына,+ падшаһларына нәзәр салаҹағам ки, онлары ҹәзаландырым. Бәли, фирону вә она ҝүвәнәнләринин һамысыны+ ҹәзаландырырам”. 26  “Онлары ҹанларынын гәсдинә дуранлара, Бабил падшаһы Навуходоносора вә онун хидмәтчиләринә тәслим едәҹәјәм.+ Амма бундан сонра әввәлки кими орада мәскән салыб јашајаҹаглар”,+ — бәјан едир Јеһова. 27  “Сән исә, гулум Јагуб, горхма,Дәһшәтә ҝәлмә, еј Исраил.+ Мән сәни узаг дијарлардан,Өвладларыны әсарәтдә олдуглары өлкәдән гуртараҹағам.+ Јагуб ҝери гајыдаҹаг, динҹ, архајын јашајаҹаг,Ону һүркүдән олмајаҹаг.+ 28  Горхма, еј гулум Јагуб, Мән сәнинләјәм, — бәјан едир Јеһова. Сәни араларына сәпәләдијим халглары мәһв едәҹәјәм,+Сәни исә мәһв етмәјәҹәјәм.+ Сәни лазыми өлчүдә ислаһ едәҹәјәм,+Ҹәзасыз бурахмајаҹағам”».

Һашијәләр

Јәни Мисири фәтһ едән.
Диҝәр вариант: ону виранә гојаҹаглар.
Фива.