Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әрәмја 4:1—31

МҮНДӘРИҸАТ

  • Төвбәнин ҝәтирдији немәтләр (1—4)

  • Шималдан ҝәләҹәк бәла (5—18)

  • Әрәмја бу бәлаја ҝөрә дәрд чәкир (19—31)

4  Јеһова бәјан едир: «Еј Исраил, Мәнә дөнсән,Мәнә дөнсән,Ијрәнҹ бүтләрини өнүмдән рәдд еләсән,Дидәрҝин дүшмәзсән.+   Әҝәр дүрүстлүклә, һагг-әдаләтлә“Јеһоваја анд олсун” дејиб анд ичсән,Халглар Ондан* немәт алар,Онунла өјүнәр».+  Јеһова Јәһуда вә Јерусәлим әһлинә белә дејир: «Шумлуг торпағы шумлајын,Тиканлар арасына тохум сәпмәјин.+   Сиз, еј Јәһуда кишиләри, Јерусәлим әһли!Јеһоваја ҝөрә өзүнүзү сүннәт един,Үрәјинизин сүннәт әтини кәсин,+Јохса пис әмәлләринизә ҝөрәГәзәбим од тутуб јанаҹаг,Јанаҹаг, ону сөндүрән олмајаҹаг».+   Јәһудада ҹар чәкин, Јерусәлимдә бәјан един. Бағырын, бүтүн өлкәдә шејпур чалын.+ Һарај чәкиб дејин: «Топлашын,Гала-шәһәрләрә гачаг.+   Сиона ҝедән јолу ҝөстәрән нишан гојун. Сығынаҹаг ахтарын, бош дурмајын». Шималдан бәла, бөјүк гырғын ҝөндәрирәм.+   Дүшмән коллугдан чыхан аслан кими пејда олду,+Халгларын гәними јола дүшдү.+ Өз јериндән чыхды ки, ҝәлиб јурдунузу кор ҝүнә гојсун. Шәһәрләриниз виран олаҹаг, кимсәсиз галаҹаг.+   Буна ҝөрә чул ҝејинин,+Синә дөјүб шивән гопарын,Чүнки Јеһованын гызғын гәзәби биздән дөнмәди.   Јеһова бәјан едир: «Һәмин ҝүн падшаһ да,Әјанлар да үрәјини јејәҹәк.+Каһинләри дәһшәт бүрүјәҹәк, пејғәмбәрләр донуб галаҹаг».+ 10  Онда мән дедим: «Аһ, Күлли-Ихтијар Јеһова! Сән “сүлһ олаҹаг” дејиб бу халгы, Јерусәлими әмәлли-башлы алдатдын,+ амма бах, гылынҹ боғазымыза дирәниб». 11  О вахт бу халга, Јерусәлимә дејәҹәкләр: «Сәһрадакы чылпаг тәпәләрдән әсән сәмум јелиХалгымын үстүнә әсәҹәк.Амма совуруб тәмизләмәк үчүн јох. 12  Ҝүҹлү күләк Мәним әмримлә әсәҹәк. Инди исә онлара гаршы һөкмүмү елан едәҹәјәм. 13  Дүшмән гара булудлар кими,Ҹәнҝ арабалары гасырға кими ҝәләҹәк,+ Атлары гарталдан ити ҝедир.+ Вај һалымыза, мәһв олдуг! 14  Еј Јерусәлим, үрәјини јујуб писликдән тәмизлә ки, хилас оласан.+ Нә вахта гәдәр бејниндә пис фикирләр долашаҹаг? 15  Дандан сәс ҝәлир,+Әфраим дағларындан фәлакәт хәбәри јајылыр. 16  Халглара хәбәр верин,Јерусәлим әлејһинә ҹар чәкин». «Узаг дијардан ҝөзәтчиләр ҝәлир,Онлар Јәһуда шәһәрләриндә нәрә чәкәҹәкләр. 17  Чөллүкдәки кешикчиләр кими һәр тәрәфдән Јерусәлимә һүҹум чәкәҹәкләр,+Чүнки о, Мәнә аси чыхды»,+ — бәјан едир Јеһова. 18  «Әмәлләринә, һәрәкәтләринә ҝөрә ҹаваб верәҹәксән,+ Башына бөјүк фәлакәт ҝәләҹәк,Аҹысы үрәјинә чатаҹаг». 19  Әзабдан гыврылырам, Көксүм ган ағлајыр, Үрәјим партлајыр. Сакитләшә билмирәм,Чүнки шејпур сәси ешитдим,Мүһарибә чағырышы* дујдум.+ 20  Фәлакәт хәбәри далынҹа фәлакәт хәбәри ҝәлир,Бүтүн өлкә виран галыб. Чадырларым бир ҝөз гырпымында учду,Парчалары бир анда јерә чөкдү.+ 21  О нишаны нә вахта гәдәр ҝөрәҹәјәм?Нә вахтаҹан шејпур сәси ешидәҹәјәм?+ 22  Халгым ағылсыздыр,+Мәни сајмыр. Ахмаг өвладлардыр, ҹаһилдирләр. Пислик етмәјә ҝәләндә башлары јахшы ишләјир,Јахшылыға ҝәлинҹә, һеч нә ганмырлар. 23  Јерә бахдым. Бош вә кимсәсиз иди.+ Ҝөјә бахдым. Зүлмәт иди.+ 24  Дағлара бахдым. Сарсылырды,Тәпәләр титрәјирди.+ 25  Бахдым, бахдым. Бир инс-ҹинс ҝөрмәдим.Ҝөјдәки гушлар учуб ҝетмишди.+ 26  Бахдым, бахдым. Бағ сәһраја дөнмүшдү.Шәһәрләри дармадағын олмушду.+ Буну Јеһова етди,Күкрәјән гәзәби етди. 27  Будур, Јеһова дејир: «Бүтүн өлкә виран олаҹаг,+Амма ораны тамамилә мәһв етмәјәҹәјәм. 28  Бу сәбәбдән өлкә налә чәкәҹәк,+Ҝөјләр зүлмәтә гәрг олаҹаг.+ Буну Мән дедим, һөкмү Мән вердим.Фикрими дәјишмәјәҹәјәм, нијјәтимдән дөнмәјәҹәјәм.+ 29  Сүвариләрин, охатанларын сәсиндәнШәһәр әһли гачыр.+ Мешәликдә ҝизләнир,Гајалара дырмашыр.+ Шәһәрләр бош галыб,Орада кимсә јашамыр». 30  Бу виран һалынла инди нә едәҹәксән? Бир вахтлар ал-гырмызы либас ҝејәрдин,Гызыл бәзәкләр тахардын,Ҝөзләринә сүрмә чәкиб ҹазибәли едәрдин, Амма өзүнү әбәс јерә ҝөзәлләшдирдин,+Чүнки сәндән өтрү алышыб-јананлар сәни атдылар,Инди дә ҹанынын гәсдинә дурублар.+ 31  Санҹыдан гыврылан гадынын зарылтысыны ешидирәм,Илк өвладыны дүнјаја ҝәтирән гадынын инилтисини,Нәфәси чатмајан Сион гызынын сәсини дујурам. О, әлләрини ачыб фәрјад едир:+ «Вај һалыма! Гатилләр мәндә ҹан гојмады!»

Һашијәләр

Јәни Јеһовадан
Диҝәр вариант: дөјүш нәрәси.