Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әрәмја 3:1—25

МҮНДӘРИҸАТ

  • Исраилин дөнүклүјү һәддини ашыб (1—5)

  • Исраил вә Јәһуда зинакардыр (6—11)

  • Төвбәјә чағырыш (12—25)

3  Ҹамаат сорушур: «Киши арвадыны бошаса, арвад да чыхыб башгасына әрә ҝетсә, киши ону бир дә гәбул едәр?» Бу өлкә тамамилә мурдарланыб.+ «Сән чохлу ојнашынла фаһишәлик етдин,+Инди Мәнә ҝери гајыдаҹагсан?» — бәјан едир Јеһова.   «Башыны галдыр, чылпаг тәпәләрә бах. Зорланмадығын јер галыб? Сәһрадакы бәдәви кими,Јолларда дуруб ојнашларыны ҝөзләдин. Фаһишәлијинлә, мәнфурлуғунлаӨлкәни мурдарладын.+   Буна ҝөрә јағышлар кәсилиб,+Баһарда јағыш јағмыр. Сән фаһишәлик едән һәјасыз арвада охшајырсан.Утаныб-гызармырсан.+   Инди дә Мәни чағырырсан:“Атам, ҹаванлыг һәмдәмим!+   Һеч әбәдилик инҹик галарлар?Һәмишәлик кин сахлајарлар?” Бир тәрәфдән белә дејирсән,Бир тәрәфдән дә еләдијини еләјирсән, пислијиндән әл чәкмирсән».+  Јушијјә падшаһын+ дөврүндә мәнә Јеһованын сөзү назил олду: «“Хәјанәткар Исраилин һәрәкәтини ҝөрүрсән? О, һәр һүндүр дағын тәпәсиндә, һәр ҝур јарпаглы ағаҹын алтында фаһишәлик етди.+  Бундан сонра да Мән ону дөнә-дөнә ҝери чағырдым,+ о исә гајытмады. Јәһуда да хәјанәткар баҹысына бахды.+  Мән буну ҝөрәндә зина етдијинә ҝөрә+ хәјанәткар Исраилә талаг кағызыны вериб ону бошадым.+ Вәфасыз баҹысы Јәһуда буну ҝөрүб горхмады, о да ҝедиб фаһишәлик етди.+  Арсыз-арсыз фаһишәлик етди. Дашларла, ағаҹларла зина едиб фаһишәлијилә өлкәни мурдарлады.+ 10  Бүтүн бунлара бахмајараг, онун вәфасыз баҹысы Јәһуда сидги-үрәкдән Мәнә дөнмәди, јаландан өзүнү елә ҝөстәрди”, — бәјан едир Јеһова». 11  Сонра Јеһова мәнә деди: «Хәјанәткар Исраил вәфасыз Јәһудадан салеһ чыхды.+ 12  Ҝет, шимала бу сөзләри ҹар чәк:+ “Јеһова бәјан едир: “Ҝери дөн, еј аси Исраил,+ Мән сизә гәзәблә бахмајаҹағам,+ чүнки Мән вәфалыјам, — бәјан едир Јеһова, — һәмишәлик аҹыглы галмајаҹағам. 13  Бирҹә ҝүнаһынызы бојнунуза алын, чүнки Аллаһыныз Јеһоваја асилик етдиниз. Һәр ҝур јарпаглы ағаҹын алтында өзүнүзү јадлара вердиниз, Мәнә гулаг асмадыныз”. Јеһова белә бәјан едир». 14  «Ҝери дөнүн, еј аси өвладлар, — Јеһова бәјан едир, — Мән сизин саһибинизәм*, сизи шәһәрләрдән бир-бир, гәбиләләрдән ики-ики ҝөтүрүб Сиона ҝәтирәҹәјәм.+ 15  Сизә үрәјимҹә олан чобанлар верәҹәјәм,+ онлар сизи биликлә, дәрракә илә бәсләјәҹәк. 16  О вахт өлкәдә артыб-чохалаҹаг, бар верәҹәксиниз, — Јеһова бәјан едир.+ — Артыг һеч ким “Јеһованын Әһд сандығы” сөзүнү дилинә ҝәтирмәјәҹәк. Һеч ким ону хатырламајаҹаг, јада салмајаҹаг, хиффәтини чәкмәјәҹәк, јенисини дүзәлтмәјәҹәк. 17  О вахт Јерусәлимә Јеһованын тахты дејиләҹәк.+ Бүтүн халглар Јеһованын адыны уҹалтмаг үчүн Јерусәлимә топлашаҹаг.+ Даһа инадла өз гара үрәкләринә ҝөрә һәрәкәт етмәјәҹәкләр». 18  «О ҝүнләрдә Јәһуда еви илә Исраил еви бирләшиб+ шимал өлкәсиндән ата-бабаларыныза ирс вердијим өлкәјә ҝәләҹәкләр.+ 19  Дедим: “Сизи оғулларым арасына гојдум, сизә дүнјанын дилбәр ҝушәсини, халгларын һејран галдығы ирси вердим”.+ Фикирләширдим Мәнә “Ата” дејәҹәксиниз, јолумдан сапмајаҹагсыныз. 20  Сиз исә, еј Исраил еви, әрини атан хәјанәткар гадын кими, Мәнимлә хәјанәткарҹасына даврандыныз,+ — бәјан едир Јеһова». 21  Чылпаг тәпәләрдән сәс ешидилир,Исраил халгы ағлајыр, јалвар-јахар едир.Онлар әјри јолла ҝедибләр,Аллаһлары Јеһованы унудублар.+ 22  «Гајыдын, еј аси өвладлар, Сизин аси үрәјинизә шәфа верим».+ «Будур, Сәнин јанына ҝәлмишик.Чүнки Сәнсән бизим Аллаһымыз, еј Јеһова.+ 23  Тәпәләрдәки, дағлардакы һај-күј јаландыр.+ Исраилә гуртулуш ҝәтирән Аллаһымыз Јеһовадыр.+ 24  О ијрәнҹ шеј исә ҝәнҹлијимиздән бәри ата-бабаларымызын ганыны совурур,+Онларын гојун-гузуларыны, мал-гарасыны,Оғул-гызларыны әлиндән алыб. 25  Ҝәлин рүсвајчылыг ичиндә узанаг,Рәзиллик үстүмүзү өртсүн,Чүнки ҝәнҹлијимиздән бу ҝүнә кимиБиз дә, аталарымыз да Аллаһымыз Јеһоваја гаршы ҝүнаһ едирик,+Аллаһымыз Јеһоваја табе олмуруг».

Һашијәләр

Диҝәр вариант: әринизәм.