Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Әрәмја 26:1—24

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әрәмја өлүмлә һәдәләнир (1—15)

  • Әрәмја гуртулур (16—19)

    • Микәнин пејғәмбәрлијиндән ситат (18)

  • Урјаһ пејғәмбәр (20—24)

26  Јәһуда падшаһы Јушијјә оғлу Јәһјакимин+ һакимијјәтинин башланғыҹында Јеһовадан бу сөз назил олду:  «Јеһова белә дејир: “Јеһованын евинин һәјәтиндә дур вә Јәһуда шәһәрләриндән Јеһованын евинә ибадәтә ҝәлән ҹамаат барәдә сәнә әмр етдијим шејләри онлара билдир. Бир сөзү дә әскилтмә.  Бәлкә, гулаг асыб бәд әмәлләриндән әл чәкәрләр. Мән дә бәд әмәлләринә ҝөрә башларына ҝәтирмәк истәдијим бәладан ваз кечәрәм.+  Онлара де ки, Јеһова белә дејир: “Әҝәр Мәнә гулаг асмасаныз, сизә вердијим гануну иҹра етмәсәниз,  дөнә-дөнә јаныныза ҝөндәрдијим, сөзләринә гулаг асмадығыныз пејғәмбәр гулларыма јенә гулаг асмасаныз,+  онда Шилоја етдијими бу евә дә едәҹәјәм.+ Бу шәһәр дүнјанын бүтүн халглары арасында ләнәтли олаҹаг”».+  Каһинләр, пејғәмбәрләр вә бүтүн ҹамаат Әрәмјанын Јеһованын евиндә сөјләдији бу сөзләри ешитди.+  Әрәмја Јеһованын она бујурдуғу сөзләри халга сөјләјиб гуртарандан сонра каһинләр, пејғәмбәрләр вә бүтүн ҹамаат ону тутуб деди: «Сән өлмәлисән.  Нә үчүн Јеһованын ады илә пејғәмбәрлик едиб дејирсән: “Бу ев Шило кими олаҹаг, шәһәр хараба, кимсәсиз галаҹаг”?» Беләликлә, бүтүн ҹамаат Јеһованын евиндә Әрәмјаны дөврәјә алды. 10  Бу сөзләр Јәһуда әмирләринин гулағына чатды. Онлар падшаһ сарајындан чыхыб Јеһованын евинә ҝәлдиләр вә Јеһованын евиндәки јени дарвазанын ҝиришиндә отурдулар.+ 11  Каһинләр вә пејғәмбәрләр әмирләрә вә халга дедиләр: «Бу адам өлүмә лајигдир.+ Сиз өзүнүз дә ешитдиниз ки, о, шәһәрин әлејһинә пејғәмбәрлик едир».+ 12  Онда Әрәмја әмирләрә вә халга деди: «Бу ев вә шәһәр барәдә ешитдијиниз пејғәмбәрлији сөјләмәк үчүн мәни Јеһова ҝөндәриб.+ 13  Әмәлләринизи дүзәлдин, дәјишин, Аллаһыныз Јеһоваја итаәт един. Онда Јеһова башыныза ҝәтирмәк истәдији бәладан ваз кечәр.+ 14  Мән исә сизин ихтијарыныздајам. Сизә неҹә хошдурса, неҹә лазым билирсинизсә, мәнимлә елә рәфтар един. 15  Анҹаг буну билин ки, мәни өлдүрсәниз, өзүнүз дә, бу шәһәр дә, сакинләри дә ҝүнаһсыз ган төкдүјүнүзә ҝөрә тәгсиркар олаҹагсыныз. Чүнки бу сөзләри сизә чатдырмаг үчүн мәни, доғрудан да, Јеһова ҝөндәриб». 16  Онда әмирләр вә бүтүн халг каһинләрлә пејғәмбәрләрә дедиләр: «Бу адам өлүмә лајиг дејил, чүнки бизимлә Аллаһымыз Јеһованын адындан данышды». 17  Өлкә ағсаггалларындан да бир нечәси ајаға дуруб ҹамаата деди: 18  «Јәһуда падшаһы Һизгијјәнин+ дөврүндә мүһрәстли Микә+ пејғәмбәрлик едиб Јәһуда ҹамаатына демишди: “Ордулар Аллаһы Јеһова белә дејир: “Сион тарла кими шумланаҹаг,Јерусәлим даш галағына чевриләҹәк,+Аллаһын евинин дурдуғу дағ мешәлијә дөнәҹәк”.+ 19  Мәҝәр о вахт Јәһуда падшаһы Һизгијјә вә Јәһуда халгы ону өлдүрдү? Мәҝәр Һизгијјә Јеһовадан горхуб Јеһовадан лүтф диләмәди? Онда Јеһова онларын башына ҝәтирмәк истәдији бәладан ваз кечди.+ Бизсә инди башымыза бәла ачмаг истәјирик. 20  Кирјат-Јаримли+ Шәмај оғлу Урјаһ адлы бир адам да Јеһованын адындан пејғәмбәрлик едирди. О да ејнилә Әрәмја кими данышыр, бу шәһәрин вә өлкәнин әлејһинә пејғәмбәрлик едирди. 21  Јәһјаким падшаһ,+ онун иҝидләри вә әмирләр Урјаһын сөзләрини ешитди. Падшаһ ону өлдүрмәк үчүн ахтармаға башлады.+ Урјаһ бундан хәбәр тутанда горхуб Мисирә гачды. 22  Јәһјаким падшаһ Аһбур оғлу Әлнәтаны+ бир нечә адамла Мисирә ҝөндәрди. 23  Онлар Мисирдә Урјаһы тутуб Јәһјаким падшаһын јанына ҝәтирдиләр. Падшаһ ону гылынҹла өлдүрүб+ мејитини халг гәбиристанлығына атды». 24  Шафан+ оғлу Әхигәм+ Әрәмјаја гаһмар чыхды. Беләҹә, Әрәмјаны халгын әлинә вериб өлдүрмәдиләр.+

Һашијәләр