Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һизгијал 42:1—20

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јемәк отаглары (1—14)

  • Мәбәд дөрд тәрәфдән өлчүлүр (15—20)

42  Сонра о, мәни шимал тәрәфә, бајыр һәјәтә ҝәтирди.+ Мәни јемәк отаглары олан јерә апарды. О јер битишик бинадан шималда,+ ачыг саһәнин јанында јерләширди.+  Оранын шимал гапысы тәрәфдән узунлуғу 100 гулаҹ*, ени 50 гулаҹ иди.  О јер ени 20 гулаҹ олан ичәри һәјәтлә бајыр һәјәтин даш дөшәмәси арасында јерләширди.+ Орада јемәк отагларындан ибарәт үзбәүз ики үчмәртәбәли бина вар иди. Биналарын ејванлары вар иди.  Бу биналарын арасында ени 10 гулаҹ, узунлуғу 100 гулаҹ олан јол вар иди.+ Отагларын гапысы шимала ачылырды.  Јухары мәртәбәдә ејванлар даһа чох јер тутдуғундан орадакы отаглар ашағы вә орта мәртәбәдәки отаглардан енсиз иди.  Биналар үчмәртәбәли иди, амма һәјәтдәки сүтунлар кими сүтунлары јох иди. Буна ҝөрә дә јухары мәртәбәнин саһәси ашағы вә орта мәртәбәләрин саһәсиндән аз иди.  Бајыр һәјәт тәрәфдәки јемәк отагларынын јанында, о бири јемәк отаглары илә үзбәүз даш һасар вар иди. Онун узунлуғу 50 гулаҹ иди.  Бајыр һәјәт тәрәфдәки јемәк отагларынын узунлуғу 50 гулаҹ, мүгәддәс мәкан тәрәфдәкиләрин исә узунлуғу 100 гулаҹ иди.  Бајыр һәјәтдән јемәк отагларына ҝирмәк үчүн шәрг тәрәфдә ҝириш вар иди. 10  Һәјәтин даш һасарындан ичәридә*, шәргә доғру, ачыг саһә илә бинанын јанында да јемәк отаглары вар иди.+ 11  Шималдакы јемәк отаглары кими, онларын да арасында јол вар иди.+ Онларын ени, узуну, чыхышлары, гурулушу ејни иди. Ҝиришләри 12  ҹәнуб тәрәфдәки јемәк отагларынын ҝиришләри кими иди. Јолун башында, шәрг тәрәфдәки һасарын гаршысында гапы вар иди. Орадан ичәри ҝирмәк олурду.+ 13  Сонра о, мәнә деди: «Шималда вә ҹәнубда ачыг саһәнин јанындакы јемәк отаглары мүгәддәсдир.+ Орада Јеһованын һүзуруна ҝәлән каһинләр ән мүгәддәс тәгдимәләри јејирләр.+ О јер мүгәддәс олдуғу үчүн ораја ән мүгәддәс тәгдимәләри, тахыл тәгдимәсини, ҝүнаһ гурбаныны вә тәгсир гурбаныны гојурлар.+ 14  Ора ҝирән каһинләр хидмәт вахты әјинләриндә олан палтарлары чыхармамыш мүгәддәс јердән бајыр һәјәтә чыха билмәзләр.+ Чүнки палтарлар мүгәддәсдир. Ҹамаатын ҝирә билдији јерләрә ҝетмәк үчүн онлар башга палтар ҝејинмәлидирләр». 15  О, мәбәдин дахили һиссәсини өлчәндән сонра мәни шәргә бахан дарвазадан чыхартды.+ О, бүтүн әразини өлчдү. 16  Шәрг тәрәфи өлчү чубуғу* илә өлчдү, бир тәрәфдән о бири тәрәфә мәсафә 500 чубуг узунлуғунда иди. 17  Шимал тәрәфи өлчдү, өлчү чубуғу илә 500 чубуг узунлуғунда иди. 18  Ҹәнуб тәрәфи өлчдү, өлчү чубуғу илә 500 чубуг узунлуғунда иди. 19  Гәрб тәрәфи долашыб өлчдү, өлчү чубуғу илә 500 чубуг узунлуғунда иди. 20  О, әразини дөрд тәрәфдән өлчдү. Онун һәр тәрәфинә 500 чубуг узунлуғунда вә 500 чубуг ениндә+ дивар чәкилмишди.+ Дивар мүгәддәс јерлә ади јери ајырырды.+

Һашијәләр

Бурада сөһбәт узун гулаҹдан ҝедир. Б14 әлавәсинә бах.
Һәрфән: даш һасарынын ениндә.