Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һизгијал 13:1—23

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јаланчы пејғәмбәрләрә гаршы һөкм (1—16)

    • Малалы диварлар учаҹаг (10—12)

  • Јаланчы пејғәмбәр гызлара гаршы һөкм (17—23)

13  Мәнә јенә дә Јеһованын сөзү назил олду:  «Еј бәни-адәм, Исраил пејғәмбәрләринин әлејһинә пејғәмбәрлик ет,+ өзләриндән пејғәмбәрлик ујдуранлара+ белә де: “Ешидин, ҝөрүн Јеһова нә дејир.  Күлли-Ихтијар Јеһованын сөзү будур: “Һеч нә ҝөрмәјә-ҝөрмәјә өз-өзләриндән илһамланан ахмаг пејғәмбәрләрин вај һалына!+  Еј Исраил, сәнин пејғәмбәрләрин харабалыглар арасында ҝәзишән түлкүләрә охшајыр.  Јеһованын ҝүнүндә+ Исраил дөјүшдә дуруш ҝәтирә билсин дејә, сиз чыхыб Исраил еви үчүн дивардакы учуг јерләри тәмир едән дејилсиниз”.+  “Онлар јалан вәһјләр алыр, ҝәләҹәјә даир јалан хәбәрләр сөјләјирләр. Мән Јеһова онлары ҝөндәрмәдијим һалда, “Јеһова белә-белә дејир” сөјләјирләр, һәлә бунунла бәрабәр, ҝөзләјирләр ки, сөзләри дүз чыхсын.+  Сизә һеч нә билдирмәдијим һалда, “Јеһова белә-белә дејир” сөјләмәјинизә даһа нә ад вермәк олар? Бу, јалан вәһј дејил, бәс нәдир? Ҝәләҹәк барәдә јаландан хәбәр вермәк дејил?”  “Буна ҝөрә дә Күлли-Ихтијар Јеһованын сизә сөзү будур: “Сөјләдијиниз јаланлара, сахта вәһјләринизә ҝөрә Мән сизә гаршыјам”. Күлли-Ихтијар Јеһова белә бәјан едир.+  Әлим сахта вәһјләр сөјләјән, јаландан ҝәләҹәк барәдә хәбәр верән пејғәмбәрләрә гаршы галхыб.+ Онлар Мәнә јахын олан инсанларын арасында олмајаҹаглар, адлары Исраил халгынын сијаһысына дүшмәјәҹәк, даһа Исраилә гајытмајаҹаглар. Онда биләҹәксиниз ки, Мән Күлли-Ихтијар Јеһовајам.+ 10  Һамысы она ҝөрәдир ки, сүлһ олмадығы һалда, онлар “сүлһ вә әмин-аманлыгдыр!” дејиб халгымы аздырырлар.+ Бири давамсыз аракәсмә дивар тикәндә онлар ҝәлиб мала вурурлар*”.+ 11  Онлара де ки, малаладыглары дивар учаҹаг. Лејсан јағаҹаг, ҝөјдән долу төкүләҹәк, гасырға гопуб бу дивары учураҹаг.+ 12  Дивар учанда сиздән сорушаҹаглар: “Бәс һаны вурдуғунуз мала?”+ 13  Одур ки, Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Һиддәтимдән шиддәтли гасырға гопараҹағам, гејзләниб лејсан јағдыраҹағам, ҹошгун гәзәбимдән ҝөјдән долу јағаҹаг. 14  Малаладығыныз дивары учуруб јерлә јексан едәҹәјәм, бүнөврәси бајырда галаҹаг. Шәһәр дағыланда сиз дә онун ичиндә мәһв олаҹагсыныз. Онда биләҹәксиниз ки, Мән Јеһовајам”. 15  “Бүтүн гәзәбими диварын вә ону малалајанларын үстүнә төкәндә сизә дејәҹәјәм: “Артыг нә дивар вар, нә дә ону малалајанлар.+ 16  Јерусәлим үчүн пејғәмбәрлик едән, сүлһ олмаја-олмаја орада сүлһүн олаҹағы барәдә вәһјләр алан Исраил пејғәмбәрләри+ јоха чыхыб”. Күлли-Ихтијар Јеһова белә бәјан едир. 17  Инди исә, еј бәни-адәм, үзүнү халгынын пејғәмбәрлик ујдуран гызларына тут вә онлара гаршы пејғәмбәрлик ет. 18  Онлара де: “Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Инсанлары овламаг үчүн ҹамаатын голуна гол бағы* тохујан, һәр адама бојуна ҝөрә баш өртүјү тикән гадынларын вај һалына. Демәли, сиз Мәним халгымы овламаға, өз ҹанынызы исә гуртармаға чалышырсыныз? 19  Сиз бир овуҹ арпадан, бир тикә чөрәкдән өтрү халгымын ичиндә адыма ләкә ҝәтирирсиниз.+ Чүнки јаланларыныза гулаг асан халгыма јалан данышыб өлүмә лајиг олмајан адамлары өлдүрүр, өлмәли адамлары исә сағ сахлајырсыныз”.+ 20  Одур ки, Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Еј гадынлар, ҹамааты гуш кими овламаг үчүн ишләтдијиниз гол бағыларына гаршы өлчү ҝөтүрәҹәјәм. Онлары голларыныздан гопарыб атаҹағам. Гуш кими овладығыныз адамлары азадлыға бурахаҹағам. 21  Баш өртүкләринизи ҹыраҹағам, халгымы әлиниздән гуртараҹағам, артыг сизин үчүн шикар олмајаҹаглар. Онда биләҹәксиниз ки, Мән Јеһовајам.+ 22  Мән салеһ адама дәрд вермәдијим һалда, сиз јаланларынызла+ ону пәришан едирсиниз. Пис адамын исә голуна гүввәт верирсиниз,+ гојмурсунуз пис јолундан дөнүб сағ галсын.+ 23  Буна ҝөрә дә сиз, еј гадынлар, даһа һеч вахт јалан вәһјләр алмајаҹагсыныз, фалчылыг етмәјәҹәксиниз.+ Мән халгымы сизин әлиниздән гуртараҹағам. Онда биләҹәксиниз ки, Мән Јеһовајам”».

Һашијәләр

Јәни кејфијјәтсиз тикилән аракәсмәни үздән мөһкәм ҝөстәрмәк үчүн мала вурурлар.
Дирсәјә, јахуд биләјә бағланан тилсимли бағ.